Samen betere, efficiënter en innovatiever zorg voor jeugd ontwikkelen. Ketenbreed en met gebruik van bestaande en nieuwe kennis. Om deze doelstelling te realiseren, werken we nauw samen met ouders en jeugdigen, praktijkinstellingen, gemeenten, universiteiten en hogescholen. Binnen de werkplaats verzorgt het lectoraat Zorg voor Jeugd het leernetwerk Samenwerking Onderwijs en Zorg.

Projectinformatie

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2015-2020) en is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. De Kenniswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024.

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs. Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is ons gezamenlijke doel.