Het Latijnse woord alumnus betekent ‘leerling’. In de VS is de gewoonte ontstaan dit woord te gebruiken in de betekenis van ex-leerling of oud-student. Er hoort een meervoudsvorm bij (alumni) en een vrouwelijke vorm (alumna). Het vrouwelijke meervoud alumnae zul je niet vaak tegenkomen, maar het bestaat wel.

Wederzijds contact

Veel instellingen vinden het de moeite waard contact te onderhouden met hun alumni. Zo ook de Thorbecke Academie. Wij menen dat hieruit voordeel kan voortvloeien voor de opleidingen van de Thorbecke Academie, maar ook voor de alumni zelf. De Thorbecke Academie zal dan ook graag initiatieven van de alumni ondersteunen.

Het alumnibestand van de Thorbecke Academie bestaat uit zo’n 900 namen. In de meeste gevallen geeft het bestand bij de naam ook een postadres en/of een e-mailadres. Er is ook ruimte voor de vermelding van het werk dat de alumnus verricht. Bij meer dan 300 alumni is dit ook bekend. Om altijd over de meest actuele gegevens te kunnen beschikken, wordt iedereen van harte uitgenodigd wijzigingen te (blijven) doorgeven. Je kunt je als alumni aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Ook wijzigingen kun je via dit formulier doorgeven

Afbeelding
sfeer

Aanmelden

Je kunt je aanmelden als alumni via het aanmeldformulier.

Nieuwsbrief

Actualiteiten worden zo veel mogelijk vermeld in de nieuwsbrief die per mail naar alle alumni wordt verzonden.