NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn in 2018 gefuseerd tot NHL Stenden Hogeschool. Vanaf dat jaar zijn we één gezamenlijke stichting met een gezamenlijk doel: in een steeds sneller veranderende wereld het onmogelijke mogelijk maken. In september 2018 zijn de eerste studenten gestart met hun studie aan NHL Stenden.

NHL Stenden. Grensverleggend.

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.

Dit doen we op onze multi-campus hogeschool: sterk verankerd in de regio en met een uitgesproken internationaal profiel. Op onze vestigingen en samen met onze wereldwijde netwerkpartners, zijn we altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.

Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

Grensverleggend

Doe ervaring op binnen én buiten de muren van onze hogeschool.

Praktijkgericht

Ontwikkel innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit het werkveld.

Internationaal

Studeer of loop stage in het buitenland: een onvergetelijke ervaring.

 

Ons wereldwijde partnernetwerk

NHL Stenden heeft campussen in Noord-Nederland én een wereldwijd partnernetwerk. Ieder jaar kiezen heel veel studenten ervoor om een deel van hun studie aan een hoger onderwijsinstelling van één van onze partners in het buitenland te volgen. Bijvoorbeeld een minor op de Grand Tour locaties Bangkok, Bali, Port Alfred of een semester bij onze ‘exchange partners’. Je hebt de wereld aan keuzes!

Ontdek onze locaties