Wat is het Profileringsfonds?

Het Profileringsfonds kan financiële ondersteuning verlenen aan studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Elke hogeschool is bij wet verplicht een Profileringsfonds te hebben. Je kunt hier meer over lezen op de site van de Rijksoverheid.

Het is belangrijk dat de omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden tijdig bij de decaan worden gemeld. Samen met de decaan wordt bekeken of de student mogelijk in aanmerking komt voor het Profileringsfonds en de decaan informeert de student over de aanvraagprocedure. Via Studentinfo kan een afspraak met de decaan worden gemaakt: 058 244 1155.

Reglement Profileringsfonds

Studentenorganisaties

Elke studentenorganisatie die volgens hun statuten zich richt op één of meer opleidingen van de hogeschool of op de studentengemeenschap van de hogeschool kan in aanmerking komen voor erkenning. Na erkenning kan het bestuur in het daarop volgende studiejaar een aanvraag indienen voor een bestuursbeurs. Elke vereniging die bekend is bij het Profileringsfonds wordt jaarlijks geïnformeerd over de erkenning- en aanvraagprocedures.

Reglement Profileringsfonds bijlage 1

Erkende studentenorganisaties 2022-2023

Heb je vragen? Neem dan contact op via profileringsfonds@nhlstenden.com

Noodfonds

Het Noodfonds biedt studenten in uitzonderlijk situaties financiële ondersteuning in de vorm van (meestal) een lening om een actuele en incidentele financiële crisissituatie het hoofd te bieden.

Om te zien of je in aanmerking kunt komen voor het Noodfonds moet je een afspraak met een decaan maken. Samen met de decaan wordt bekeken of de student mogelijk in aanmerking komt voor het Noodfonds en de decaan informeert de student over de aanvraagprocedure. Via Studentinfo kan een afspraak met de decaan worden gemaakt: 058 244 1155.

We adviseren je om de regeling goed door te lezen. Heb je vragen? Neem dan contact op via noodfonds@nhlstenden.com

Regeling Noodfonds studenten