Inschrijven heb je via Studielink gedaan, uitschrijven regel je hier ook. Tijdens het uitschrijven kun je op Studielink kiezen uit twee varianten, Afstuderen en Uitschrijving (tussentijds of na behalen propedeuse).

Afstuderen

Ben je afgestudeerd en kies je dit als de reden voor je uitschrijving, dan word je door ons uitgeschreven per eerste van de maand volgend op je laatste studieactiviteit. Ook als deze datum eerder ligt dan de datum die je in Studielink kunt kiezen. Je laatste studieactiviteit kan bijvoorbeeld je laatste tentamen zijn, je eindassessment of eindpresentatie.

De diploma-uitreiking is geen studieactiviteit, je hoeft dus niet te wachten met uitschrijven tot jouw diploma-uitreiking is geweest.

Uitschrijving (tussentijds of na behalen propedeuse)

Kies je in Studielink Uitschrijving (tussentijds of na behalen propedeuse), dan word je uitgeschreven per eerste van de volgende maand, of een latere datum als je daarvoor kiest in Studielink. Je kunt geen datum in het verleden kiezen als uitschrijfdatum.

Ben je alleen van plan tijdelijk te stoppen met je studie? Ook dan doe je een verzoek tot uitschrijving via Studielink. Bespreek dit daarnaast met de studentendecaan en je opleiding. Op die manier ben je goed op de hoogte van de mogelijke consequenties en kun je afspraken maken over een latere terugkeer naar het studieprogramma.

Wat gebeurt er na jouw verzoek tot uitschrijving via Studielink?

Nadat we jouw verzoek tot uitschrijving hebben binnengekregen, neemt de Centrale Student Administratie je verzoek in behandeling. Hierover krijg je via e-mail bericht.

In de maanden juni, juli en augustus wordt er geen restitutie van collegegeld meer uitgekeerd. Je kunt je via Studielink wel uitschrijven in deze maanden, maar hou er rekening mee dat je geen collegegeld terugkrijgt; eventueel recht op studiefinanciering etc. wordt wel beëindigd vanaf het moment dat je uitgeschreven bent. Wil je alleen doorgeven dat je volgend studiejaar niet verder gaat? Kies dan in Studielink voor ‘niet herinschrijven’ in plaats van ‘uitschrijven’.

Let op: Na je uitschrijving heb je geen recht meer op studiefinanciering en/of je reisproduct. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dit stop te zetten bij DUO.

Meer weten over de stappen die je moet zetten om je via Studielink uit te schrijven? Bekijk dan de beschrijving van Studielink.