Afbeelding
Cybersafety

Expertisecentrum Cybersafety en IT Security

IT-security en cybersafety staan vol in de schijnwerpers, zowel in Nederland als internationaal. Ze zijn te beschouwen als stukjes van eenzelfde puzzel: digitale veiligheid. Digitalisering biedt grote kansen aan bedrijven en instellingen voor de export van kennis, producten en diensten, maar cybersecurity is bij veel organisaties nog onder de maat en dat brengt risico’s met zich mee die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor data- en bedrijfsveiligheid.

Cybersafety is in dit expertisecentrum vertegenwoordigd vanuit de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie.

Het Expertisecentrum Cybersafety en IT-security van NHL Stenden ontwikkelt kennis vanuit een multidisciplinaire benadering naar digitale veiligheid van mensen, organisaties en informatiesystemen en hun onderlinge wisselwerking. We verzorgen (inhouse) trainingen en cursussen voor organisaties op het gebied van cyberweerbaarheid en IT-security.