Digitale Geletterdheid

Training

Op een praktische manier werken aan eigen vaardigheid

Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden. Landelijk is er vraag naar leerkrachten die bekend zijn met digitale geletterdheid om leerlingen hierin te kunnen ondersteunen en te laten werken aan deze vaardigheden.

 • Actualiseer je eigen digitale geletterdheid!
 • Voor docenten po, vo en mbo die zich (verder) willen bekwamen in het verwerken van Digitale Geletterdheid in het onderwijs
 • Direct toepasbaar in de onderwijspraktijk

De training Digitale Geletterdheid is erop gericht om de eigen digitale geletterdheid te actualiseren en daarbij mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen om met leerlingen te werken aan digitale geletterdheid. Na deze training ben je in staat om leerlingen bewust te laten werken aan eigen vaardigheden binnen digitale geletterdheid geïntegreerd in de eigen onderwijscontext.

Learning Outcome

Door middel van authentiek (e-)(didactisch) materiaal laat je in een navigeerbaar online portfolio zien dat je bekend bent met digitale geletterdheid, jonge en oudere leerlingen hierin kunt ondersteunen en hiervoor (les-)activiteitenkunt kunt ontwikkelen en organiseren. Je illustreert hiermee jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen voor digitale geletterdheid.
Tijdens het presentatiemoment demonstreer je de highlights van je portfolio; op basis van je portfolio en presentatie wordt vastgesteld of je de bekwaamheidseisen voor Digitale Geletterdheid beheerst.

Studiekenmerken

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

5 maanden

Studieduur

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van elk 3 uur verspreid over 5 maanden. Iedere bijeenkomst duurt 3 uur.

Praktische zaken

De training Digitale Geletterdheid start bij voldoende deelname in september 2021.

Data en tijd

 • Bijeenkomst 1: 29 september 2021
 • Bijeenkomst 2: 13 oktober 2021
 • Bijeenkomst 3: 03 november 2021
 • Bijeenkomst 4: 24 november 2021
 • Bijeenkomst 5: 15 december 2021
 • Bijeenkomst 6: 26 januari 2022

Alle bijeenkomsten starten om 15.00 uur en eindigen om 18.00 uur.

Locatie

Je volgt de bijeenkomsten bij NHL Stenden | ECNO, locatie Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Wanneer het nog niet mogelijk is de bijeenkomsten fysiek op locatie te organiseren, dan wordt de training online aangeboden via Microsoft Teams.

Kosten

De kosten voor de training Digitale Geletterdheid met een open inschrijving bedragen € 650,- per persoon.

Na het volgen van deze training is het mogelijk om door te gaan met de training ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’.

Programma online training Digitale Geletterdheid

De bijeenkomsten worden opgebouwd vanuit de deelvaardigheden van Digitale Geletterdheid. Daarbij wordt bij elke bijeenkomst de verbinding gezocht met de andere deelvaardigheden, toepassingsmogelijkheden en integratie in de eigen onderwijspraktijk. De laatste bijeenkomst staat in het teken van het presenteren van de eigen ontwikkeling en het samengestelde portfolio.

Thema's van bijeenkomsten
 • Bijeenkomst 1: Introductie digitale geletterdheid
 • Bijeenkomst 2: ICT basisvaardigheden (deel 1)
 • Bijeenkomst 3: Informatievaardigheden
 • Bijeenkomst 4: Mediawijsheid (deel 1)
 • Bijeenkomst 5: Computational thinking (deel 1)
 • Bijeenkomst 6: Portfolio-presentaties

In elke bijeenkomst is aandacht voor zowel de eigen vaardigheid als het werken aan de betreffende vaardigheden met leerlingen.

Tijdens de training werk je aan eigen vaardigheden gecombineerd met het integreren van digitale geletterdheid in de eigen school en/of onderwijscontext. De eigen ontwikkeling en resultaten leg je vast in een digitaal portfolio. Dit portfolio demonstreert jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen op Digitale Geletterheid. In de laatste bijeenkomsten en een afrondend gesprek presenteer je jouw beheersing en wordt vastgesteld of je de vastgestelde bekwaamheid op voldoende niveau, gevorderd niveau (goed) of excellent niveau (uitstekend) beheerst.

Learning Outcome

Door middel van authentiek (e-)(didactisch) materiaal laat je in een navigeerbaar online portfolio zien dat je bekend bent met digitale geletterdheid, jonge en oudere leerlingen hierin kunt ondersteunen en hiervoor (les-)activiteitenkunt kunt ontwikkelen en organiseren. Je illustreert hiermee jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen voor digitale geletterdheid. Tijdens het presentatiemoment demonstreer je de highlights van je portfolio; op basis van je portfolio en presentatie wordt vastgesteld of je de bekwaamheidseisen voor Digitale Geletterdheid beheerst.

Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat.

Studeren bij NHL Stenden

Register