ECNO - Professionele bij- en nascholing voor het onderwijs

Het ECNO verzorgt bij- en nascholing aan onderwijsprofessionals. Ons doel is om het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Dat doen we met korte, praktische cursussen, lange diepgaande post-hbo-opleidingen, individuele coaching, of advies op maat. Ook bieden we diverse leiderschapstrajecten aan voor leidinggevenden in het onderwijs. Als onderdeel van de hogeschool NHL Stenden hogeschool is onze thuisbasis Groningen, maar wij komen ook graag bij jou op school.

Over het ECNO

ECNO leidt meer dan 25 jaar wendbare en toekomstgerichte onderwijsprofessionals op. We zetten in op leren innoveren van en met de onderwijssector en het beroepenveld, zodat onze toekomstige onderwijsprofessionals werk vinden en zich toekomstbestendig kunnen blijven ontwikkelen in onderwijsorganisaties en bedrijfsleven. Hierdoor brengen we het geheel van opgedane ervaring en leerontwikkeling terug in de opleiding (Pabo, 2e graads lerarenopleidingen en voortgezette professionalisering vanuit het ECNO), waardoor we een kringloop van vernieuwing realiseren en met alle betrokkenen Samen leren innoveren!

Het team ECNO bestaat uit eigen medewerkers die veelal als trainer of adviseur in dienst zijn ook samen met collega’s die werken op verschillende plekken binnen de hogeschool, besturen en of het bedrijfsleven. De vragen en werkzaamheden vanuit het werkveld vormen de basis en rode draad voor het werken bij ECNO en ook als team ECNO.

Samen onderwijs creëren

Wij werken vanuit een visie van verbinding. Deze invalshoek, je kunt het ook een systeemtheoretische benadering noemen, heeft geleid tot een van onze speerpunten: verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan teamontwikkelingen, aan onderwijskundige ontwikkeling, aan managementontwikkeling en aan organisatorische ontwikkeling. Van persoonlijk meesterschap naar een lerende organisatie. Vaak heeft dit de vorm van een langdurende partnerschap. Het woord partnerschap is voor ons belangrijk omdat we samen willen werken aan de organisatie. Daar hoort ook bij dat we passende oplossingen bedenken voor de context van de partner. Geen kant en klare oplossing, maar vanuit co-creatie zetten we samen stappen richting het einddoel. Het ECNO staat voor een praktische aanpak van organisatievraagstukken en onderwijsontwikkelingen, en dus ook voor opleidingen en trainingen die aansluiten bij het primaire proces en de mensen – leerkrachten, onderwijs ondersteuners, managers, leerlingen en hun ouders.

Uitgangspunten

Het ECNO-team is zeer divers wat betreft de medewerkers, hun stijl en hun expertises en competenties. Gemeenschappelijk zijn hun uitgangspunten, hun waarden in het werk:

  • De mens centraal: in de benadering van de klanten
  • Respect: voor de wensen van de klant en voor de eigen uitgangspunten
  • Klantgerichtheid: dienend en ondersteunend op basis van ‘afspraak is afspraak’
  • Open communicatie: open staan voor kritiek, feedback stimuleren en durven confronteren binnen het team en in de relatie met de klant
  • Bevlogenheid en inhoudelijke expertise: bevlogenheid voor en kennis van het onderwijs en voor veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling
  • Samenwerking: met scholen en partners, in het eigen team
  • De optelsom van diversiteit en verbinding = duurzame innovatie in de praktijk.

ECNO-publicaties

Vraag een boek, artikel of  publicatie aan.