Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs

Cursus

Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen als leraar in het voortgezet onderwijs. Hiervoor doe je een geschiktheidsonderzoek en krijg je een passend scholingstraject.

Wettelijke eisen zij-instromer

Om zij-instromer te worden in het voortgezet onderwijs moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding, voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voorwaarden Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs

  • Je voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Je bent in dienst bij een schoolbestuur voor minimaal acht lesuren in het vakgebied en dus als zij-instromer werkzaam op een school voor voortgezet onderwijs of een ROC.
  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.
  • Je hebt een geschiktheidsonderzoek afgelegd, positief afgerond en je bent in het bezit van een geldige geschiktheidsverklaring.

Studiekenmerken

Studieduur

max. 2 jaar

Praktische zaken

Meer informatie

Voor meer informatie over het traject Zij-instroom in Beroep voortgezet onderwijs of een intake bij de lerarenopleiding kun je contact opnemen met de coördinator zij-instroom voortgezet onderwijs:

Sigrid Hoogland
E  zij-instroomvo@nhlstenden.com
T  06 147 63 493

Heb je al een intakegesprek gehad bij de lerarenopleiding en een positief advies gekregen ten aanzien van een Zij-instroom in Beroep traject, dan kun je je via het aanmeldformulier op deze pagina aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de aanmelding ontvang je de benodigde informatie via het secretariaat.

Mocht je vragen hebben over het geschiktheidsonderzoek, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het assessmentcentrum:

Sigrid Hoogland
assessmentcentrumzij-instroomvo@nhlstenden.com

Opbouw studie

Procedure

Intakegesprek bij de lerarenopleiding

Voldoe je aan de eerste drie voorwaarden en heb je een school in het voortgezet onderwijs gevonden waar je als zij-instromer kunt werken? Dan volgt een intakegesprek bij de lerarenopleiding waarna je een advies krijgt ten aanzien van de haalbaarheid van het tweejarige traject Zij-instroom in Beroep. Wordt tijdens de intake ingeschat dat je binnen twee jaar de tweedegraads bevoegdheid in het gekozen vakgebied kunt halen, dan kun jij met de school waar je gaat werken het geschiktheidsonderzoek aanvragen bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de intake kan ook blijken dat een flexibele deeltijdopleiding een passender traject voor je is.

Geschiktheidsonderzoek via Assessmentcentrum

Of je definitief tot het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs wordt toegelaten, bekijken we tijdens het geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het maken van een portfolio, een praktijkopdracht en een criteriumgericht interview. Na het onderzoek moet blijken:

  • of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • of je daarnaast binnen twee jaar de tweedegraads bevoegdheid in het gekozen vakgebied kunt halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Je ontvangt een geschiktheidsverklaring als is gebleken dat je geschikt bent voor het Zij-instroom in Beroep traject. Hiermee kun je jouw scholingstraject in gang gaan zetten.

Scholingstraject bij de lerarenopleiding

Wanneer je geschikt bent om direct les te geven en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen, volg je een passend scholingstraject. Je staat een aantal uur per week voor de klas en volgt daarnaast een tweedegraads lerarenopleiding. Het scholingstraject duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de geschiktheidsverklaring. Je wordt begeleid door de school en de lerarenopleiding.

Bekwaamheidsonderzoek

Binnen twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Als je slaagt, krijg je een getuigschrift waarmee je volledig bevoegd bent als vakleerkracht (vo) in het tweedegraads gebied.

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar voor de kosten voor studie, verlof en begeleiding. Je moet wel binnen twee jaar je bevoegdheid halen. Meer informatie over de regeling subsidie zij-instroom is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via www.duo.nl.

Zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben, komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Hierbij maakt het niet uit welke onderwijsbevoegdheid je hebt.

Aanmelden geschiktheidsonderzoek

In september 2021 starten de eerstvolgende Zij-instroom in Beroep trajecten. Wil jij in september starten, dan willen we jouw aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 15 april 2021 ontvangen, waarna de assessmentprocedure kan worden opgestart.

Heb je al een intake gesprek gehad met de coördinator zij-instroom voortgezet onderwijs en een positief advies gekregen ten aanzien van een Zij-instroom in Beroep traject, dan kun je je aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek. Dit kun je doen via onderstaand formulier geschiktheidsonderzoek zij-instroom voortgezet onderwijs. Na het verzenden van het aanmeldformulier krijg je een bevestiging via de mail en wordt er contact met je opgenomen.

Ontvang je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestiging, dan is de aanmelding mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met de coördinator van het assessmentcentrum:

Sigrid Hoogland
E assessmentcentrumzij-instroomvo@nhlstenden.com

Annuleringsvoorwaarden

Tot 15 werkdagen voor het assessment kan deze kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van de prijs van het assessment in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee werkdagen voor het assessment wordt 100% in rekening gebracht. Met jouw aanmelding verklaar je de annuleringsvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek zij-instroom VO

Inschrijven

Met onderstaand inschrijfformulier kun je je online inschrijven voor het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs.

Na het verzenden krijg je eerst een bevestigingsscherm te zien. Daarna krijg je op het opgegeven e-mailadres een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met de door jou ingevulde gegevens. De inschrijving maken we uiteindelijk definitief met het tekenen van een tripartite overeenkomst.

Ontvang je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestigingsmail, dan is de aanmelding mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met de coördinator van het assessmentcentrum:

Na het verzenden krijg je eerst een bevestigingsscherm te zien. Daarna krijg je op het opgegeven e-mailadres een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met de door jou ingevulde gegevens.
De inschrijving maken we uiteindelijk definitief met het tekenen van een tripartite overeenkomst. 

Ontvang je niet meteen een automatisch gegenereerde bevestigingsmail, dan is de aanmelding mogelijk niet gelukt. Neem dan contact op met de coördinator van het assessmentcentrum: 

Sigrid Hoogland
E zij-instroomvo@nhlstenden.com

Meld je aan voor deze cursus