Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders

Opbouw Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders

De Basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders is een training van zes dagdelen. Het biedt inzicht in verschillende stijlen van coachen en begeleiden van leraren in opleiding binnen verschillende onderwijscontexten. En het biedt inzicht in de opleidingseisen en werkwijzen van de betrokken lerarenopleidingen, waarbij de informatie wordt afgestemd op de behoefte van de lerarenopleidingen waar een deelnemer mee te maken heeft.

Naast het aanbieden van theoretische kaders is de training met name gericht op het doen: oefenen en toepassen in de praktijk. De zes dagdelen en de opdrachten in de eigen context vormen een samenhangend geheel. Het is daarbij van belang dat je ook binnen de eigen context kan oefenen en iemand coacht. Wanneer je op het moment van de training geen studenten coacht kan dit bijvoorbeeld ook een collega zijn.

Indeling training

De training is opgedeeld in 6 dagdelen:

ECNO werkt met ervaren docenten en trainers

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.