Afbeelding
cur-coordinator-onderzoekend-en-ontwerpend-leren
Afbeelding
cur-coordinator-onderzoekend-en-ontwerpend-leren

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Start in
september
Locatie
Groningen
Lesdag
Maandag

Je schoolteam meenemen in Wetenschap & Technologie (W&T). De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend Leren biedt. Deze didactiek een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

 • Voor onderwijsprofessionals in (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die affiniteit hebben met wetenschap en technologie.
 • Til wetenschap en technologie binnen jouw school op een hoger plan.
 • De theoretische onderdelen zijn gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school.

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, een onderzoekende houding, oplossingen bedenken en uitvoeren; dit zijn vaardigheden en instellingen die wij - kinderen en volwassenen - nu en in de toekomst nodig hebben. De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend Leren biedt is wat je leert in de deze opleiding.

Hands-on en minds-on

De bijeenkomsten bevatten een mix van theoretische concepten en praktische toepassing. Daarbij komen de volgende zaken bij aan bod:

 • Didactische principes van het onderzoekend en ontwerpend leren 

 • Onderwijsconcepten zoals STE(A)M en Maakonderwijs. 

 • Actuele en toekomstgerichte vaardigheden (21ste eeuwse vaardigheden) 

 • De rol van de leerkracht in het stimuleren en begeleiden van leerlingen 

 • Directie en collega’s meenemen en enthousiasmeren voor Wetenschap & Technologie 

 • Ruimte voor professionele dialoog met collega's en peer feedback. 

Toetsing vindt halverwege plaats door een voortgangspresentatie aan de hand van ervaringen. De opleiding wordt afgesloten met een portfolio en een afrondend dialoog.
 

Studiekenmerken

Diploma
Certificaat
Start in
september
Locatie
Groningen
Taal
Nederlands
Studieduur
6 - 12 maanden
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Maandag
Incompany
Nee

Wat kun je na de opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren?

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten.

Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en insprirator van collega's, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschools adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in vershcillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Aan het eind van de post-hbo-opleiding ben je in staat om:

 • Onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren.
 • Actuele en toekomstgerichte vaardigheden (21ste eeuwse vaardigheden) te integreren in de onderwijscontext van jouw schoolteam.
 • Als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij onderzoek.
 • Je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T onderwijs te blijven uitbreiden en te verdiepen.
 • Als coach je schoolteam te stimuleren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.
 • Met de directie en het schoolteam op basis van een visie en (school)doelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden.
Afbeelding
Robert van der Werf als docent in zijn klas
“Als kinderen leren vanuit hun eigen interesse, komen er mooie verhalen uit”
Robert van der Werf
Alumnus Post-hbo Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Specialist Wetenschap & Technologie)

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door ECNO. ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld. 
 

Meer informatie

Afbeelding
Logo

CPION Register

Deze Post-HBO opleiding is opgenomen in het CPION Register. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat ‘Registeropleiding’. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma.