Docent Rekenen|Gecijferdheid in vo en mbo
Afbeelding
cur-docent-rekenen-in-vo-en-mbo
Afbeelding
cur-docent-rekenen-in-vo-en-mbo

Docent Rekenen|Gecijferdheid in vo en mbo

Start in
februari
Locatie
Leeuwarden
Lesdag
Maandag

In deze cursus verwerf je rekenbevoegdheid voor vo en mbo. Doecenten die dit traject succesvol afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (Groenestijn, M. & Jonker, V. 2023). Zij zijn bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo. 

 • Krijg goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen
 • Draag bij aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen
 • Verwerf rekenbevoegdheid voor vo en mbo

Studiekenmerken cursus Docent rekenen in vo en mbo

Diploma
Certificaat
Start in
februari
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
2 - 6 maanden
Opleidingstype
Cursus
Lesdag
Maandag
Incompany
Ja

Dit doe je

 

 • door te werken aan eigen vaardigheid en kennis over actuele doelen, eisen en inhoud over rekenen en gecijferdheid
 • door kennis te verwerven over de inhoud en opbouw van doorlopende leerlijnen van po, vo, mbo tot volwasseneneducatie
 • door doelgericht en effectief onderwijs in rekenen/gecijferdheid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, afgestemd op het niveau van de studenten/leerlingen
 • door af te stemmen op interesses en te motiveren voor rekenen/gecijferdheid, in een veilige omgeving waarbij er bijvoorbeeld sprake is van psychologische factoren zoals rekenangst
 • op de hoogte te zijn van de wettelijke kaders en rekenbeleid omtrent de (internationale) ontwikkelingen van rekenen en gecijferdheid en in samenwerking met anderen.

 

Wat kun je verwachten van de cursus Docent rekenen in vo en mbo?

Als je deze cursus volgt, krijg je goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen. Je kan rekenlessen geven, bijdragen aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen en kleinschalig onderzoek doen naar aspecten van doorlopende leerlijnen rekenen. Er is aandacht voor vakdidactiek, sterke en zwakke rekenaars, stage, opbrengstgericht rekenen, rekenen Buiten het boekje en rekenbeleid. 

Voor leerlingen VO en studenten MBO, maar ook voor volwassen, speelt rekenen/gecijferdheid een belangrijke rol in het dagelijks leven. We hebben getallen nodig om onszelf in de maatschappij te redden zoals bij klokkijken tot aan het interpreteren van de cijfers in grafieken, van het afrekenen van boodschappen tot het aflezen van de vervoersregeling van het OV. De voorbeelden hierin zijn oneindig.  

In het MBO zijn de "Rekeneisen MBO" ingevoerd als verplicht examenonderdeel voor alle studenten. Hierdoor zal er een grotere vraag ontstaan naar bevoegde en bekwame docenten rekenen/gecijferdheid. Een professionele rekendocent is onmisbaar voor het bereiken van goede resultaten op het gebied van rekenen/gecijferdheid.

Begeleiding: Gedurende de cursus is er begeleiding door meerdere docenten. Afsluiting: ieder onderdeel van de minor wordt afgerond met een presentatie/portfolio. Je werkt vooral aan praktijkopdrachten waarmee je je ontwikkeling tot bevoegd rekendocent aantoont. De afronding vindt wisselend individueel of in groepen plaats. 

In de praktijk

Je bekwaamt je op de volgende gebieden: 

 • het eigen rekenvaardigheidsniveau 
 • de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden 
 • het zelf ontwerpen van rekeninhoud in samenwerking met leerlingen, collega's en omgeving 
 • het afstemmen van de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het rekenen 
 • zicht hebben en houden op het rekenbeleid op school 
 • reflectie en ontwikkeling 

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie binnen NHL Stenden voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Meer informatie over het ECNO