Studieopbouw van de post-hbo opleiding Intern begeleider

De opleiding richt zich op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de daarmee verbonden competenties van de intern begeleider, zoals deze zijn opgesteld door de vakgroep LBBO.