Module-aanschuivers TLO

Studieopbouw Module-aanschuivers opleidingen TLO en ITESS

NHL Stenden biedt verschillende gemoduleerde trajecten aan. Het aanbod wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen. Een module van de reguliere opleiding start op het moment dat dit in de jaarplanning van de opleiding is ingeroosterd. De mogelijkheid om aan te schuiven bij een van deze modules is afhankelijk van de aantallen reeds aangemelde reguliere studenten en door onze roosteradministratie toegewezen lokalen.

Opleidingen | NHL Stenden 

Je kunt aanschuiven bij modules van de tweedegraads lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Fries, Geschiedenis, Gezondheidszorg en Welzijn, Maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde, Wiskunde