Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG)

Studieopbouw van de cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met je eigen ontwikkeling als professional binnen het mbo. Verschillende rollen komen aan bod. Niet alleen die van docent, maar ook die van studieloopbaanbegeleider, BPV-begeleider en teamlid.