Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG)
Afbeelding
Header cursussen
Afbeelding
Header cursussen mobiel
Cursus

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG)

Start in
februari & september
Locatie
Meerdere locaties
Lesdag
Dinsdag & Vrijdag

Je hebt passie voor jouw vak en beschikt over een flinke dosis werkervaring. Het onderwijs is echt iets voor jou en je bent misschien zelfs al in tijdelijke dienst bij een school. Het opleidingstraject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG) stelt je in de gelegenheid om het PDG-getuigschrift te behalen.

 • Je werkt met reële situaties uit de mbo-praktijk 

 • Verschillende rollen docent komen aan bod 

 • Doelgroep: zij-instromers mbo, aankomende mbo-docenten 

Elke deelnemer neemt zijn eigen kennis en ervaring mee en heeft zijn eigen vertrekpunt. Bijvoorbeeld: Je hebt nog nooit voor de klas gestaan als docent: hoe overleef ik de eerste lessen? Daarvoor bieden wij onderdelen aan die gaan over je houding voor de klas, regels en afspraken, klassenmanagement, leerdoelen en lesvoorbereiding. Of misschien heb je al wel meer ervaring met lesgeven. Wat heb jij nodig binnen de mbo-context? We bespreken aspecten als: Welke taken voer ik uit in mijn functie en hoe geef ik hier vorm aan? Wat heb ik te doen voor het PDG-traject; welke kaders en eisen liggen er wettelijk? 

Tijdens de opleiding verbind je je eigen praktijk met de niveaueisen van de zes basistaken van de mbo-docent. Je levert hiervoor zes eindproducten op, eventueel aangevuld met een extra eindproduct naar eigen voorkeur. 

Studiekenmerken

Lesdag: dinsdag (Leeuwarden) en vrijdag (Groningen)

Diploma
Certificaat
Start in
februari & september
Locatie
Groningen & Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
12 - 24 maanden
Opleidingstype
Cursus
Lesdag
Dinsdag & Vrijdag

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Wat kun je na de opleiding PDG voor Docenten?

Als je de opleiding succesvol afrondt, krijg je het getuigschrift Pedagogisch-didactische scholing.

Het getuigschrift is één van de voorwaarden voor een benoeming als docent in het mbo. Mocht je later nog een bachelor leraren-opleiding gaan volgen, dan kun je met het getuigschrift mogelijk vrijstellingen krijgen.

Studieduur

De opleiding duurt minimaal 8 maanden tot twee jaar en je kunt in 2021 starten in februari of september in Groningen of Leeuwarden. Je volgt één keer in de twee weken een hele dag les in Groningen of Leeuwarden.

Naast de lessen vraagt het opleidingstraject zelfstudie van je: het bestuderen van achtergronden en het uitvoeren van opdrachten in de eigen schoolpraktijk.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot het PDG-traject voor docenten moet je voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Raamovereenkomst PDG (landelijk raamwerk pdg inclusief kwaliteitskader):

 • Een (tijdelijke) benoeming als docent in het mbo (minimaal 0,4 fte); je verricht onderwijstaken;
 • Een geschiktheidsverklaring afgegeven door de mbo instelling en getekend door het CvB;
 • Diploma hbo- of wo-opleiding of een hbo-capaciteitentest bij een COTAN gecertificeerd testbureau;
 • Eén dag in de week beschikbaar voor het volgen van de opleiding.

De toelating tot en het afgeven van het getuigschrift PDG vindt plaats als voldaan wordt aan bovenstaande criteria.

Mocht één of meerdere van bovenstaande criteria ontbreken, dan is er wel een mogelijkheid om deel te nemen aan het opleidingsdeel van het PDG-traject. Bijvoorbeeld:

 • Je loopt stage op een mbo school;
 • Er is voor jou (nog) geen geschiktheidsverklaring afgegeven;
 • Je hebt je hbo capaciteitentest nog niet hebt gehaald en bent wel bezig om deze te halen.

Mocht je gedurende dit traject een (tijdelijke) benoeming krijgen als docent in het mbo en je voldoet aan alle landelijke criteria, dan kun je wellicht toch het PDG-traject afronden.

Voor meer informatie neem je contact op met het ECNO via 058 251 2900 of ecno@nhlstenden.com.

In de praktijk

Tijdens de opleiding werk je met reële situaties uit de mbo-praktijk. Ongeveer 50% van de opleiding vindt op de werkplek plaats. Je gaat onder andere aan de slag met:

 • Hoe geef ik les? 
 • Klassenmanagement en communicatie 
 • Toetsen en beoordelen 
 • Studieloopbaanbegeleiding van studenten 
 • Contact met het werkveld en beroepspraktijkvorming