Studieopbouw van de cursus Vakspecialist Muziek

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en Hanze Pro, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat voor een deel uit instructie door de docent. Maar het uitwisselen van informatie over en weer is minstens even belangrijk. Daarom is er gekozen voor lessen in groepsverband.