Afbeelding
placeholder_interne_cursus1600x608
Afbeelding
placeholder_interne_cursus767x291

Verdieping Vakdidactiek Engels

Start in
september
Locatie
Leeuwarden
Lesdag
Dinsdag
Bij deze cursus krijg je inzicht in de achtergronden van het moderne vreemde talenonderwijs Engels, de taalverwervingstheorie en methodologieën. Vanuit de communicatieve benadering ga je je eigen onderwijs tegen het licht houden, verrijken of herontwerpen. Hierin werk je samen met collega’s en experts. Een collegiaal lesbezoek versterkt de verbinding met de praktijk. Hierbij gaat het over: 
 • Hoe motiveer en activeer je leerlingen voor het vak Engels? 
 • Hoe kun je ‘scaffolds’ aan brengen voor het gebruik van Engels?
 • Hoe verbind je grammatica-onderwijs met taalvaardigheid?
 • Welke rol kan ICT in jouw les spelen?
 • Hoe werk je met taaltaken volgens de ‘backwards design’ principes?
 •  Wat is jouw ‘teacher talk’? 
 • Hoe kun je die verrijken voor verschillende doelgroepen?
 • Hoe differentieer je bij Engels?
 • Wat voor rol speelt formatieve en summatieve evaluatie in jouw onderwijs

USP's van de cursus

 • Je werkt met de nieuwste inzichten in moderne vreemde talenonderwijs
 • Je doet ideeën op door het samenwerken en de experts
 • Jouw onderwijs wordt rijker, boeiender en meer pakkend voor verschillende doelgroepen in jouw les
 • Het inspireert je om jouw onderwijs verder vorm te geven, alleen of in je sectie
 • Je lessen hebben meer opbrengst en betekenis.

   

Kenmerken

Diploma
Bewijs van deelname
Start in
september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Engels
Studieduur
2 - 6 maanden
Opleidingstype
Cursus
Lesdag
Dinsdag
Toelatingseisen
Docent (Engels)
Incompany
Nee

Wat staat je te wachten?

In deze cursus sluit je aan bij reguliere studenten. De cursus wordt gegeven door twee experts op het gebied van moderne vreemde talenonderwijs. De nieuwste inzichten worden gedeeld en besproken. Je komt wekelijks bij elkaar op dinsdag (meestal in de ochtend) voor inspiratie-colleges en laat de opdrachten aansluiten bij jouw praktijk. Je kunt de cursus afsluiten op een wijze die passend is voor jouw praktijk bv. als product een nieuwe leerlijn ontwerpen voor volgend jaar, een lessenreeks of een vakwerkplan. Je ontvangt een certificaat van deelname na afloop.