Zij-instroom in Beroep traject in het primair onderwijs (ZiB-PO)

Praktische zaken van het Zij-instroom in Beroep traject in het primair onderwijs (ZiB-PO)

In elk studiejaar in februari en in september starten de Zij-instroom in Beroep trajecten. Wil jij in februari al starten? Dan ontvangen we jouw aanmelding voor een intakegesprek graag uiterlijk eind oktober van het jaar ervoor. Wil je in september starten? Dan ontvangen we je aanmelding voor een intakegesprek voor eind maart (assessment voor de zomervakantie) of begin mei (assessment direct na de zomervakantie). Direct na deze data starten de assessmentprocedures. 

Kosten en subsidiemogelijkheid 

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten voor studie, verlof en begeleiding. Je moet wel binnen twee jaar je bevoegdheid halen. Meer informatie over de regeling subsidie zij-instroom is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben, komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Hierbij maakt het niet uit welke onderwijsbevoegdheid je hebt. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het traject Zij-instroom in Beroep primair onderwijs of een intake bij de lerarenopleiding kun je contact opnemen met de coördinator zij-instroom primair onderwijs: 

Francien Garssen 
E : zij-instroompo@nhlstenden.com 

Heb je al een intakegesprek gehad bij de lerarenopleiding en een positief advies gekregen? Dan kun je je aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Ook voor vragen over het geschiktheidsonderzoek kun je hier terecht: assessmentcentrumzij-instroom@nhlstenden.com. Na de aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de voorlichtingsavond en informatie over het assessment via het secretariaat. 

Veelgestelde vragen