Sharon Pol

Afbeelding
Sharon
“Mijn scriptie was mijn ticket voor een baan!”
Sharon Pol
student Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoe kan het voormalige tuinbouw- en zorgcomplexengebied aan de Potmarge getransformeerd worden naar een openbare recreatiezone met groen, water en een gemengde woon-werkfunctie? Een gebied waarin klimaatadaptatie, biodiversiteit en cultuurhistorische waarden bovendien een plek krijgen? Ruimtelijke Ontwikkeling-studente Sharon Pol zette haar tanden in deze ingewikkelde onderzoeksvraag. Met haar afstudeeronderzoek sleepte ze naast de Th. Van Welderen Rengersprijs ook een contract binnen als kersvers medewerker stedenbouw bij de gemeente Leeuwarden.

'Ik wil afstuderen met een knaller.' Exact die woorden gebruikte studente Sharon Pol (25) toen ze aanklopte bij de gemeente Leeuwarden op zoek naar een uitdagende opdracht voor haar afstudeeronderzoek. Stedenbouwkundig adviseur Jos van Langen daagde haar uit om aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het gebied rondom de Potmarge. Vier maanden lang dook Sharon onder in de wonderlijke wereld van bodemonderzoeken, archiefkaarten en flora- en faunabeheer. "Alles wat ik tijdens de opleiding had geleerd, kwam in deze opdracht terug. Zo ontzettend gaaf."

Cruisen langs bouwplaatsen

Beleidsstukken van de gemeente, kaarten van vroeger, onderzoek naar beschermde diersoorten; tijdens haar afstudeeronderzoek draaide Sharon vrijwel iedere steen ondersteboven op zoek naar informatie. "Ik ben gestart met het uitvoeren van verschillende analyses om het gebied zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarbij heb ik gekeken naar de historie, de grondsoorten, water, groen en wegen, maar ook naar de gebouwen, het rijksbeleid, het beleid van de provincie Fryslân en uiteraard naar het beleid van de gemeente Leeuwarden. Allemaal theoretische achtergrondinformatie dus. Daarna werd het hoog tijd om op pad te gaan."

“Alle gave ideeën die ik tijdens mijn tour opdeed, heb ik gebruikt voor mijn eigen ontwerp”

Om met eigen ogen te zien wat er qua ruimtelijke ontwikkeling tegenwoordig allemaal mogelijk is, cruiste Sharon het hele land door langs bouwplaatsen op zoek naar bijzondere projecten waarin elementen uit haar eigen onderzoek terugkwamen. "Ik ben naar Stadslandgoed Limos in Nijmegen geweest, ik heb gekeken bij Defensie-Eiland in Woerden en ik ben op bezoek geweest bij Ithaka in Almere." Ook in eigen regio ging Sharon op onderzoek uit. Zo wandelde ze door de wijk Zuiderplantage en de kersverse nieuwe woonwijk Techum in Leeuwarden. "Alle gave ideeën die ik tijdens mijn tour opdeed, heb ik gebruikt als uitgangspunten voor mijn eigen stedenbouwkundig ontwerp."

Maquettes en sfeerimpressies

Als eindproduct ontwikkelde Sharon een stedenbouwkundig ontwerp voor een groen, waterrijk gebied waarin ruimte is voor wonen, werken, recreatie en ontmoeting. "Om een goed beeld te krijgen van hoe het er in de toekomst uit kan zien, heb ik zelf maquettes gemaakt van de gebouwen, het water en het groen. Van de parkeerplaatsen en de bomen tot de fietspaden en de aanlegsteigers; alles heb ik tot in detail uitgewerkt. Enorm leuk om te doen. Maar het meest trots ben ik op mijn 3D-impressies in Photoshop. In mijn vrije tijd heb ik bijlessen visualisatietechnieken van de tweedejaars Ruimtelijke Ontwikkeling-studenten gevolgd om deze sfeerimpressies te maken. Daarin zie je mensen langs de huizen aan het water lopen en varen de sloepen met een wapperende Friese vlag op het achterdek al door de nieuwe wijk." 

Afbeelding
mensen

Met de nodige zenuwen presenteerde Sharon haar ontwerp aan twee nieuwsgierige wethouders. Hun reacties waren lovend. Ook stedenbouwkundige en opdrachtgever Jos van Langen kon niet anders dan zijn petje afnemen voor al het speurwerk dat Sharon in slechts vier maanden tijd had verzet. "Sharon heeft het beleid van onze gemeente tegen het licht gehouden, ruimtelijke analyses van het gebied gemaakt, referentiestudies uitgevoerd en op basis daarvan een samenhangend ontwerp opgeleverd. Als toetje kregen we goed uitgedetailleerde doorsnedes en prachtige Photoshop-animaties van de nieuwe situaties. Kortom een compleet stedenbouwkundig rapport."

“Een student komt tot nieuwe ontdekkingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen” 

Ticket voor een baan 

Haar uitstekende eindscriptie leverde Sharon twee verrassende beloningen op. Allereerst viel ze in de prijzen tijdens de uitreiking van de Th. Van Welderen Rengersprijs 2022. Daarnaast hengelde de gemeente haar gelijk binnen als kersverse stedenbouwkundige. Jos: "Op overtuigende wijze heeft Sharon aangetoond hoe het gebied bij de Potmarge getransformeerd kan worden naar een heel aantrekkelijk woon- en werkgebied. Zo’n afstudeeronderzoek is voor ons heel waardevol omdat Sharon diep in de materie duikt en tot nieuwe ontdekkingen komt waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Ik zeg altijd tegen mijn afstudeerders dat zij na hun diplomering de deskundigen zijn van hun locatie. Dat geldt zeker voor Sharon." 

Doordat Sharon in haar derde jaar de minor Stedenbouwkunde volgde en haar afstudeeropdracht toespitste op dit onderwerp, is ze officieel afgestudeerd in de afstudeerrichting Stedenbouwkundig Ontwerpen. Of ze in de toekomst als stedenbouwkundige ooit haar eigen plannen rondom de Potmarge mag uitvoeren? Er verschijnt een grote glimlach op Sharons gezicht. "Wie weet. Dat zou wel echt de ultieme beloning zijn."