Master Leraar Nederlands

M Leraar Nederlands, Master, deeltijd

Een masteropleiding tot leraar volgen op een manier die aansluit bij jouw werkervaring en privéleven? NHL Stenden biedt de deeltijdopleiding Leraar Nederlands (master) vanaf september 2018 aan als flexibele opleiding. Je volgt dan een persoonlijke studieroute op basis van jouw vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd. In december 2017 vind je op deze pagina meer informatie over het nieuwe studieprogramma.

Ben je in het bezit van een bachelorgetuigschrift Leraar Nederlands (tweedegraads) en lijkt het jou leuk om les te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo? Dan is de master leraar Nederlands iets voor jou! Tijdens deze eerstegraads lerarenopleiding Nederlands breid je jouw huidige kennis uit én leer je hoe je leerlingen enthousiast kunt maken voor jouw vak!

 • Onderwijsprogramma afgestemd op landelijke eisen  
 • Eventueel met een lerarenbeurs te volgen
 • Kleine studiegroepen en nauw contact met docenten

Wat staat je te wachten?

Met de masteropleiding Leraar Nederlands verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding heb je een eerstegraads bevoegdheid en een mastertitel. Bovendien ben je geheel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vak en de vakdidactiek. Je hebt je ontwikkeld tot een leraar Nederlands die zijn vak verstaat en die weet hoe je om moet gaan met klassen in de bovenbouw van havo en vwo én in het hbo.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • september

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2.060,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Je volgt deze studie op de NHL Stenden-locatie in Groningen. Tijdens de opleiding krijg je intensieve studieloopbaanbegeleiding.

Lestijden

De lessen van de masteropleiding Leraar Nederlands vinden plaats op woensdag vanaf 14.00 uur tot halverwege de avond. Voor persoonlijke begeleiding worden aparte afspraken gemaakt op het moment dat jou dat past.

Locatie

Je volgt de masteropleiding Leraar Nederlands in Groningen aan het Zernikepark 10 (deel van het Zernikecomplex).

Studiebegeleiding

Je studeert aan een hogeschool met een persoonlijke aanpak. Daarom krijg je intensieve studieloopbaanbegeleiding tijdens de opleiding. Je voert regelmatig gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Daarnaast krijg je interactieve begeleiding via een elektronische leeromgeving.

m_dt_leraar_nederlands_sfeer

Toelatingseisen Leraar Nederlands

Of je toelaatbaar bent tot een masteropleiding hangt af van je vooropleiding. Je schrijft je voor deze opleiding in via Studielink.

Toelating

Voor toelating tot deze opleiding moet je in het bezit zijn van een bachelorgraad Leraar Nederlands (tweedegraads) en bijbehorend getuigschrift. Voor het uitvoeren van de professionaliseringstaken is het nodig dat je tijdens de studie les geeft in de bovenbouw of het hbo.

Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma? Ook dan zijn er misschien mogelijkheden!

Studieopbouw Leraar Nederlands

Tijdens de masteropleiding Leraar Nederlands ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Er wordt gewerkt met verschillende losse modules. Binnen deze modules is er aandacht voor de vakinhoud en vakdidactische benaderingen. Daarnaast voer je zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit.

Inhoud studie

Programma

De gehele studie bestaat uit 90 EC’s (studiepunten). Het vakdeel omvat ruim 60 EC’s. Tijdens het onderwijsprogramma van deze master is er veel aandacht voor theoretische verdieping op het gebied van taalkunde, taalbeheersing en letterkunde.

Dat uit zich concreet in modules als:

 • Moderne en historische letterkunde
 • Lees- en schrijfvaardigheid
 • Argumenteren
 • Poëzieanalyse
 • Algemene taalkunde

De theorie die tijdens deze masteropleiding aan bod komt, wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijksituatie op jouw school. Er is aandacht voor wetenschappelijke inzichten op het gebied van taalkunde, letterkunde en taalbeheersing maar ook voor de praktische vertaling hiervan in de alledaagse lespraktijk.

Bij veel van deze vakken wordt ICT gebruikt en een verband gelegd met het gebruik van moderne media in de beroepspraktijk. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom.

Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.

Je volgt een deel van de opleiding samen met studenten van de masteropleidingen Engels, Duits en Fries. Voorbeelden van gezamenlijk onderwijs zijn de modules wetenschapsfilosofie en wereldliteratuur.

Afstuderen

In de afsluitende fase van jouw studie voer je praktijkgericht onderzoek uit. Het thema voor het onderzoek komt uit jouw eigen beroepspraktijk. Met het onderzoek toon je aan dat je kunt bijdragen aan de onderwijsinnovatie op jouw school.

Onderzoek

Het beroepsvoorbereidend deel (bijna 30 EC’s) bestaat uit professionaliseringstaken. In elk studiejaar doe je onderzoek op je eigen werkplek waardoor je je onderzoeksvaardigheden ontwikkelt en een bijdrage levert aan onderwijsinnovatie of kwaliteitsverbetering op jouw school.

Je leert praktijkgericht onderzoek te doen. Daarbij doorloop je drie fasen:

 • Oriëntatiefase in jaar 1
 • Afstudeerfase 1 in jaar 2
 • Afstudeerfase 2 in jaar 3

De beoordeling vindt plaats op grond van een competentieprofiel, dat gerelateerd is aan de SBL-competenties. Voor de invulling van de afstudeerfase is het nodig dat je lesgeeft in de bovenbouw van de havo of het vwo.

Een voorbeeld van praktijkgericht onderzoek is:

 • Historische letterkunde

Het ontwikkelen van een aansprekende module historische letterkunde waarbij wordt voldaan aan de exameneisen en leerlingen gemotiveerd aan de slag gaan met literaire werken uit bijvoorbeeld de middeleeuwen.

Keuzevrijheid

De master Leraar Nederlands bestaat uit een aantal verplichte, vaste modules. De opleiding biedt jou echter ook keuzevrijheid. Het onderwerp voor het praktijkgerichte onderzoek mag je zelf kiezen. Je stemt dit onderwerp af op de situatie op jouw werkplek. Daarnaast bepaal je zelf in welk domein je je wilt specialiseren bij het verdiepend literatuuronderzoek.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Nederlands het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.