Master Leraar Nederlands

M Leraar Nederlands, Master, deeltijd

Ben je tweedegraads docent Nederlands of ben je in het bezit van een vergelijkbaar getuigschrift. Wil je doorgroeien naar een eerstegraads bevoegdheid? Wil jij leren hoe je jouw enthousiasme over de Nederlandse taal zo effectief mogelijk overbrengt op een (jonge) doelgroep? Dan is de vernieuwde opleiding tot Master Leraar Nederlands bij NHL Stenden jouw opleiding!

 • Je volgt een opleiding tot vakinhoudelijk en vakdidactisch expert.
 • Je ontwikkelt en evalueert onderwijs in een docentontwikkelteam.
 • Je verhoogt jouw taalvaardigheden tot academisch niveau.
 • Je studeert in een open sfeer waar studenten en docenten gelijkwaardig aan elkaar zijn.
 • Je profiteert van de verregaande samenwerking met (leraren)opleiding Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat staat je te wachten?

De deeltijdopleiding Master Leraar Nederlands is een flexibele opleiding met een divers programma. Je werkt tijdens het programma toe naar onderstaande bekwaamheden:

 1. Je wordt vakinhoudelijk bekwaam: je wordt expert in je schoolvak door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. Je behandelt thema’s als Nederlandse literatuur, taalontwikkeling en taalgeschiedenis.
 2. Je wordt vakdidactisch en pedagogisch bekwaam: je kunt de leerstof voor vho-bovenbouw zo samenstellen dat je de vakinhoud leerbaar maakt voor je leerlingen. Je kijkt hierbij bijvoorbeeld ook naar manieren om jouw doelgroep te interesseren in volwassenenliteratuur.
 3. Je ontwikkelt onderzoekend vermogen: je wordt een onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie.

Leren op de werkplek is een onderdeel an de opleiding Master Leraar Nederlands.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lesdag is woensdag. De lessen zijn van 13.45 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Met deze eerstegraads lerarenopleiding verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. En je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan.

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 15 EC’s (studiepunten) en kan onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. In totaal moet je 90 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een ander diploma dan de bachelor lerarenopleiding mee, dan kun je sneller je diploma halen. Daardoor kunnen we de studie zo inrichten dat die past bij jouw ontwikkeling en studieambities.

m_dt_leraar_nederlands_sfeer

Toelatingseisen Leraar Nederlands

Voor toelating tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een getuigschrift van de bacheloropleiding Leraar Nederlands. Kandidaten met een andere hbo bacheloropleiding worden niet toegelaten. Heb je een universitaire bachelor of master en meerdere jaren werkervaring in het onderwijs dan kun je mogelijk toegelaten worden? Neem dan contact op met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij kan kijken of en hoe het mogelijk is om toch de opleiding te volgen.

Leren op de werkplek

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel van de opleiding Master Leraar Nederlands. Werk je al als docent in de bovenbouw havo en/of vwo of vavo als je met de eerstegraadsopleiding begint? Dan kan je dagelijkse praktijk als uitgangspunt fungeren voor de verschillende onderdelen van de opleiding. 

Ben je tweedegraadsdocent en werk je in de onderbouw? Dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengemeenschap) de ruimte te krijgen om opdrachten en onderzoek uit te voeren in de bovenbouw havo/vwo.

Werk je niet in het onderwijs? Zoek dan op korte termijn een baan als leraar zodat je tijdens de opleiding de opdrachten in de beroepspraktijk kunt uitvoeren.

Tijdens het eerste studiejaar van de opleiding is het niet verplicht om werkzaam te zijn in het eerstegraadsgebied. Om de opdrachten in de beroepspraktijk uit te voeren wordt er tijdens de studie verwacht dat er minimaal 60 klokuren lesgegeven wordt in het eerstegraadsgebied.

Studieopbouw Leraar Nederlands

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. Vier van deze modules zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Hierbij ga je aan de slag met thema's als literatuur, taalgeschiedenis en taalontwikkeling. Eén module is gericht op het worden van een professional in je school en één module is gericht op het ontwikkelen van onderzoekend vermogen als leraar. De modules zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen leraar voorbereidend hoger onderwijs, op de vakspecifieke kennisbasis en de generieke kennisbasis.

Vakinhoudelijke modules

In deze modules verdiep je je vakinhoudelijke kennis over de Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde en Taalbeheersing van het Nederlands. Daarnaast ontwikkel je je taalvaardigheden verder tot academisch niveau.

Je maakt kennis met (de stromingen in) de Nederlandstalige volwassenliteratuur van de Middeleeuwen tot nu, en de verschillende literatuurwetenschappelijke benaderingen in onderzoek daarnaar. Je kent de geschiedenis van de Nederlandse taal en weet hoe je taal en taalgebruik kunt analyseren. Je leert je eigen positie te bepalen in de discussies over de aard van taal, taalgebruik, taalontwikkeling en taalvaardigheidsontwikkeling.

In deze module leer je hoe je de kennis die je opdoet bij de vakinhoudelijke modules kunt gebruiken bij je onderwijs in het eerstegraadsgebied. Op basis van vakdidactische onderzoeksartikelen vind je samen met je medestudenten en ervaren eerstegraadsdocenten antwoorden op vragen als:

 • Hoe stimuleer ik leerlingen tot het lezen van volwassenliteratuur?
 • Hoe begeleid ik leerlingen bij het lezen van volwassenliteratuur (uit bijvoorbeeld de negentiende eeuw)?
 • Hoe stimuleer ik de taal(vaardigheids)ontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw havo/vwo?
 • Hoe bereid ik leerlingen zo goed mogelijk voor op zowel het centraal eindexamen havo/vwo als het hoger onderwijs?
 • Hoe geef ik zo efficiënt en effectief mogelijk schrijfonderwijs?

Bij deze module werk je in een breder perspectief aan je ontwikkeling als docent. Je volgt het vak  “Pedagogiek in de bovenbouw”. Daarnaast maak je een keuze uit  bijvoorbeeld: Toetsen en Beoordelen, Vakverdieping, Differentiëren en Online arrangeren.

Masters dienen praktijkgericht onderzoek te kunnen gebruiken omdat de handelingspraktijk van de master vraagt om onderbouwing vanuit onderzoek. Het onderzoek is geen doel op zich; het is een middel om beroepstaken op masterniveau te kunnen uitoefenen. Onderzoek door masters staat ten dienste van het eigen professionele handelen of dat van anderen (vakcollega’s op school of in den lande) en van de beroepspraktijk in bredere zin. Onderzoek levert bruikbare kennis op die masters uitdragen in dialoog met vakcollega’s of door onderzoeksproducten te delen. Je ontwikkelt het onderzoekend vermogen door een didactisch ontwerponderzoek uit te voeren. Bij de Master Leraar Nederlands doe je dit in een docentontwikkelteam dat bestaat uit medestudenten, ervaren eerstegraadsdocenten en vakdidactische experts van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijd master Leraar Nederlands wordt gestreefd naar een optimale balans tussen studie, werk en privé. Je werkt aan praktijkgerichte opdrachten en leert van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.

Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.

Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je kerndocent jouw leerroute. Deze docent treedt vanaf de start van jouw studietraject op als jouw persoonlijke studiecoach.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 15 EC’s (studiepunten) Heb je alle modules behaald? Dan krijg jij je master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en deels in meerdere modules tegelijk werken. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach (bij de Master Lerarenopleidingen de kerndocent) waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Nederlands het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.