Leraar Nederlands

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands, Bachelor, voltijd

Gaat jouw hart sneller kloppen bij het horen van een mooie Nederlandse zin? Wil je leerlingen enthousiast maken voor de Nederlandse literatuur? Vind je het leuk om jongeren de Nederlandse grammatica op een duidelijke manier uit te leggen en te leren hoe ze een goede e-mail kunnen schrijven of een goede discussie kunnen voeren? Dan is de opleiding Leraar Nederlands echt iets voor jou.

 • Je studeert aan een Topopleiding volgens de Keuzegids Hbo 2018.
 • Je studeert aan een kleinschalige opleiding waar studenten en docenten nauw met elkaar samenwerken. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Je leert niet alleen je kennis over te brengen, maar coacht je ook leerlingen bij het leren. Naast docent ben je ook pedagoog en coach.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.

Wat staat je te wachten?

Je eigen klassen. Leerlingen die allemaal een eigen gebruiksaanwijzing hebben. Toetsen ontwikkelen, lessen voorbereiden en kennis overbrengen. Dat is het onderwijs. Een mooi vak, want je kunt er alles instoppen wat je hebt. Een moderne docent is een coach en mentor voor leerlingen. Naast vakinhoudelijke kennis moet je daarom ook over goede sociale vaardigheden beschikken. Als leerlingen problemen hebben, dan ben jij degene bij wie ze aankloppen. Dus naast docent ben je ook opvoeder en coach.

Wat moet je kunnen als docent?

Tijdens de opleiding werk je structureel aan een aantal competenties. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden. Je leert onder andere: pedagogische vaardigheden, vakdidactische vaardigheden, organiseren, samenwerken en reflecteren, zodat je je ontwikkelt tot een professionele docent.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Nederlands?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Hoeveel kans heb je op een baan?    

Landelijk gezien vindt 97% van alle afgestudeerden van de hbo-opleiding Leraar Nederlands binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

vt_leraar_nederlands_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Nederlands?

Voor de opleiding Leraar Nederlands heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Placeholder

“Bijna iedereen in de klas had een 9 op de grammaticatoets!”

Aansluitende masteropleiding

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de
deeltijd masteropleiding Leraar Nederlands die NHL Stenden in Groningen aanbiedt in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen. Je behaalt hiermee een zogenoemde eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Voor en in de klas natuurlijk! Daarom loop je ieder jaar stage. In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een les voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen per week lesgeven als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo

Studieopbouw Leraar Nederlands

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. Naast een standaardprogramma biedt de opleiding ruimte voor eigen keuzes. Jouw competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de afstudeerfase kun je kiezen uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs. Binnen deze laatste richting kun je kiezen voor het vmbo óf voor het mbo.

Een brede professionele basis

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

Jaar 1

Vakken

Je krijgt modules aangeboden om je vakkennis en vaardigheden voor het vak Nederlands te vergroten.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke
kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Werkplaats leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende projecten, een professionaliseringstaak (P-taak) en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven
zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je
hebt didactische practica, (vak) didactische opdrachten en je loopt een korte stage.

Excursie

Tijdens het eerste jaar ga je op excursie naar Vlaanderen. Met een groepje bepaal jij zelf de activiteiten tijdens die excursie.

Vakken

Je krijgt onder modules aangeboden om je vakkennis en vaardigheden voor het vak Nederlands te vergroten.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op het eerste jaar ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studiecoach: wat heb ik nodig om een goede
leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage les geven onder begeleiding van een coach. Ook je professionaliseringstaak staat in het teken van het activeren van leerlingen.

Vrije ruimte

Ter ondersteuning van je professionalisering kun je kiezen uit een aantal kortdurende trainingen. Hierin wordt aandacht besteed aan beroepsgerichte vaardigheden.

Vakken

Je krijgt modules en trainingen om je vakkennis en vakvaardigheden Nederlands nog verder te vergroten.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Aan het einde van het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kan koppelen aan je eigen handelen.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactische trainingen verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je volgt hiervoor ondersteunende trainingen en bij de professionaliseringstaak doe je onderzoek naar zorgleerlingen. In jaar drie ga je steeds meer zelfstandig lesgeven.

Minor

Afhankelijk van je studieresultaten maak je een keuze uit de minors die door NHL Stenden worden
aangeboden. Je kunt er ook voor kiezen om een minor in het buitenland te volgen.

Keuzemogelijkheden

Afhankelijk van je studieresultaten maak je een keuze uit de minors die de door NHL Stenden worden aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht. 
   
 • Vakverdieping
  Wil je na je bacheloropleiding Nederlands verder met een master Nederlands? Met deze minor verdiep je je in die mogelijkheid. 

 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar vier moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Keuzemogelijkheden

In de afstudeerfase heb je keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Binnen je afstudeerrichting  geef je drie dagen in week zelfstandig les.

Met één been in de praktijk

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden. 

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.

Schoolvak Nederlands

Je werkt samen met andere studenten aan een eindproduct als een glossy, blog of website dat in het teken van het schoolvak Nederlands staat.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen. 

leraar-nederlands-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Nederlands het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.