Studieopbouw Leraar Nederlands

Zoals je straks ook zult merken wanneer je zelf voor de klas staat, heeft iedereen andere leerbehoeftes, interesses en manieren van leren.

Afbeelding
sfeer

Studieopbouw Leraar Nederlands

Naast een standaardprogramma biedt de opleiding daarom veel ruimte voor eigen keuzes. In de hoofdfase kun je je eigen leerroute bepalen en je minor kiezen. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Een brede professionele basis

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

 

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Het onderwijsconcept van de opleiding Leraar Natuurkunde

Design Based Education is het unieke onderwijsconcept van NHL Stenden. Zo ga je aan de slag met real-life vraagstukken, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zowel binnen als buiten de hogeschool werk je samen met de medestudenten, docenten en onderzoekers. Je leert door te doen en te reflecteren.

Lees meer over ons onderwijssysteem

Internationale mogelijkheden

Bij NHL Stenden kun je een internationale ervaring en interculturele vaardigheden opdoen. Je kan namelijk kiezen om een deel van je studie, kort of langer, in het buitenland door te brengen bij een van onze partnerinstellingen voor hoger onderwijs. Ook biedt ons wereldwijde netwerk mogelijkheden voor online samenwerking met internationale studenten van onze partnerinstituten aan relevante projecten en casestudy's.

Meer over onze internationale mogelijkheden

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Stage lopen vanaf jaar 1

Leraar worden leer je het beste in de praktijk. In het eerste jaar maak je daarom meteen al kennis met het werk op een school, zodat je een goed idee krijgt van het beroep van docent. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Dat kan op het havo/vwo en vmbo/mbo. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Neist Nederlânsk ek Frysk studearje?

Op NHL Stenden is it mooglik om yn fjouwer jier twa foegen tagelyk te heljen: foar Nederlânsk en Frysk. Op dy manier hast in boeiende kombinaasje fan twa fakken en ûnderskiedst dysels yn it wurkfjild. Foar wurkjouwers en foar dysels is it oantreklik datst net ien mar twa fakken jaan kinst.

Met één been in de praktijk

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:
Afbeelding
project

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.
Afbeelding
project

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.
Afbeelding
sfeer

Schoolvak Nederlands

Je werkt samen met andere studenten aan een eindproduct als een glossy, blog of website dat in het teken van het schoolvak Nederlands staat.

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!