Heb je alle gegevens verzameld, dan komt de fase waarin alles samenkomt: het uitwerken van je onderzoeksresultaten. Stap 1 is het structureren van de resultaten. Dit zijn de onderzoeksgegevens uit je literatuuronderzoek, kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoek. Hiermee beantwoord je je deelvragen. Daarna volgt stap 2: je trekt je conclusies en beantwoordt je hoofdvraag.

Onderzoeksresultaten

Je beantwoordt je deelvragen met behulp van de resultaten uit literatuuronderzoek, kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatieve resultaten (interviews en/of observatie) analyseer je uitspraken, gedrag en artikelen uit verzamelde bronnen. Beschrijf per deelvraag de meest relevante en belangrijke uitspraken of gedragingen. Bij kwantitatieve resultaten (uit enquêtes en/of experimenten) heb je cijfermatige gegevens verzameld. Bespreek de uitkomsten, gemiddelden en metingen die bij elke deelvraag relevant zijn om deze te beantwoorden. Om je resultaten te ondersteunen kun je grafieken, tabellen of taartdiagrammen inzetten. Of maak een infographic: een informatieve illustratie waarin je tekst en beeld aan de hand van cijfers combineert.

Conclusies

Nu je je deelvragen beantwoord hebt, kun je je eindconclusies trekken, oftewel je hoofdvraag beantwoorden. Verwerk je conclusies in een apart hoofdstuk. In de vorige hoofdstukken heb je per deelvraag al een korte conclusie gegeven van maximaal één tot twee regels lang. Je ging daar nog niet in op de betekenis van je conclusie voor het antwoord op de hoofdvraag. In je eindconclusiehoofdstuk herhaal je je hoofdvraag en je eventuele hypothese en breng je alles samen. Formuleer je conclusies zo objectief mogelijk: iedereen zou op basis van jouw onderzoek tot dezelfde conclusies moeten komen.

Ga door naar Stap 8