PWS-onderdelen

Nu je Plan van Aanpak er ligt kun je echt aan de slag. De volgende stap is om alvast de onderdelen van je profielwerkstuk in kaart te brengen.

Gelukkig staat de opbouw min of meer vast: een PWS opent met een inleiding, inhoudsopgave en samenvatting. Daarna behandel in de hoofdstukken je onderzoeksopzet, deelvragen en onderzoeksresultaten. Tenslotte trek je je conclusie(s) in het laatste hoofdstuk. Je sluit af met de literatuurlijst en de bijlagen.

Inleiding

In de inleiding beschrijf je het onderwerp van je profielwerkstuk en leg je uit hoe je PWS is opgebouwd. Je vertelt wat je hoofdvraag en je deelvragen zijn en hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd. Hier vertel je ook kort waarom je voor bepaalde onderzoeksmethoden hebt gekozen. Je kondigt aan dat je in de hoofdstukken je onderzoeksvragen beantwoordt en dat de resultaten in een conclusie verwoord zijn. Let op: in je inleiding staan géén onderzoeksresultaten!

Tip: Schrijf ook een persoonlijk voorwoord: waarom heb je dit onderwerp gekozen? Wie heeft je geïnspireerd? Wie wil je bedanken?

Inhoudsopgave

In  de inhoudsopgave staan alle onderdelen van het profielwerkstuk genoemd: van de inleiding tot de literatuurlijst. Ook benoem je hier de bijlagen. Elk hoofdstuk geef je een titel en een nummer, en ook alle onderliggende (sub)paragraven worden genummerd. Achter elk onderdeel zet je het paginanummer waarop het hoofdstuk of de paragraaf begint.

Tip: Word kan een automatische inhoudsopgave maken. Gebruik daarvoor in je opmaak van hoofdstukken en paragrafen de 'kopstijlen'.

Samenvatting

In de samenvatting staan de belangrijkste zaken van je onderzoek beschreven. Het is eigenlijk een soort PWS in het klein. Maak er een mooi samenhangend verhaal van. Je zet er de belangrijkste onderzoeksresultaten in, dus bijvoorbeeld de dingen die overeenkwamen met je verwachtingen en de resultaten die je juist niet verwacht had. Ook beschrijf je hier wat je conclusie is.

Tip: Schrijf je samenvatting in de verleden tijd, je onderzoek is dan immers al klaar!

Hoofdstukken

De hoofdstukken vormen samen de inhoud van je profielwerkstuk. Het is handig om in elk hoofdstuk een deelvraag te beantwoorden. Eindig met je conclusies. Zo werk je heel gestructureerd je onderzoeksvragen door. Zorg voor samenhang in de tekst door logische overgangen en verwijzingen, zodat je met een doorlopend verhaal naar je conclusie toewerkt. De hoofdstukken vormen samen de inhoud van je profielwerkstuk. Het is handig om in elk hoofdstuk een deelvraag te beantwoorden. Eindig met je conclusies. Zo werk je heel gestructureerd je onderzoeksvragen door. Zorg voor samenhang in de tekst door logische overgangen en verwijzingen, zodat je met een doorlopend verhaal naar je conclusie toewerkt. 

Tip: Gebruik tijdens het schrijven actieve zinnen. Dit maakt je tekst levendig en prettig leesbaar.

Literatuurlijst

De literatuurlijst geeft een alfabetisch overzicht van de informatiebronnen die je gebruikt hebt. Een boek bijvoorbeeld geef je vaak zo weer: naam auteur - voorletters – titel - (uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave, gebruikte delen of pagina's). Vraag je begeleider op welke manier hij/zij de bronvermelding graag ziet. Let op, als je teksten of formuleringen overneemt zonder bronvermelding, pleeg je plagiaat!

Tip: Geef altijd aan waar je informatie vandaan komt, anders pleeg je plagiaat. In je literatuurlijst en met voet- of eindnoten.

Bijlagen

Je hoeft onderzoeksmateriaal dat van belang is voor het goed begrijpen van de tekst, of waar je naar verwijst in je PWS, niet allemaal in je teksten te verwerken. Voeg het in plaats daarvan als bijlage toe aan je verslag. Denk aan bijvoorbeeld tabellen of grafieken uit je onderzoek, je enquêtevragen en de antwoorden van de respondenten, een begrippenlijst of een logboek. Voorzie iedere bijlage van een nummer, een bronvermelding en zo nodig een korte uitleg.

Ga door naar Stap 5