De Molen

Gebedsruimtes en stiltecentrum

Met zijn metalen wieken, authentieke geraamte en vele ramen is de molen De Eendragt in Leeuwarden absoluut uniek te noemen. Het bijgebouw van NHL Stenden biedt ruimte aan onderwijs én activiteiten van levens-, mens en wereldbeschouwelijke aard. Die functies horen bij elkaar en versterken elkaar.

Bezinningsruimte en ontmoetingsruimte

In de Eendragt zijn verschillende gebedsruimtes zoals een bezinningsruimte en een ontmoetingsruimte te vinden. Waar mensen met verschillende nationaliteiten, culturen en religies elkaar kunnen ontmoeten. Studenten, medewerkers, externen; iedereen is welkom om deze ruimtes te gebruiken. Hierdoor ontstaat een unieke vorm van verbondenheid.

In de molen gevestigd

In de molen zijn verschillende organisaties gevestigd waaronder EXPECT en VONKT. Op de begane grond zijn christelijke, boeddhistisch-hindoeïstische en islamitische gebedsruimtes. Boven in de molen is een bibliotheek te vinden. Ook is er op de begane grond een grote collegezaal en op de eerste etage nog een ontmoetingsruimte voor groepen tot zo’n 24 personen.