Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Klinisch redeneren in acute situaties

“If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you”
Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

In de minor ‘klinisch redeneren in acute situaties’ (KRiAS) verdiep je je in de patiënten die in een acute lichamelijke of -psychische situatie gekomen zijn. Deze situaties zijn onvoorspelbaar in het beloop en vragen direct handelen van jou als verpleegkundige.

Je gaat in deze situatie ervaren wat klinisch redeneren en methodische aanpak de patiënt kan brengen in deze onvoorspelbare situaties.

Inhoud van de minor

De minor gaat uit van het DBE principe. Je gaat je samen met andere studenten verdiepen in kennis, vaardigheden die je verder gaan helpen in het klinisch redeneren aan de hand van een casus.

Je werkt hier samen aan een casestudy waarin je komt tot een verpleegkundige en medische diagnosen en geeft het verpleegkundig proces vorm voor deze patient.

Het model van klinisch redeneren van Pro-Active-Nursing is hierbij de methode die je gaat gebruiken.

Leeruitkomst: Je verdiept je in het handelen in onvoorspelbare acute zorgsituaties binnen diverse zorgcontexten(ziekenhuiszorg, wijkzorg, revalidatiecentra) aan de hand van de ABCDE-methodiek en vanuit een kritische beroepshouding. Het klinisch redeneren vormt de basis voor het verpleegkundig handelen. Je werkt samen in de uitvoering van de gekozen verpleegkundige interventies, communicatie, continuïteit van zorg binnen een gesimuleerde zorgsetting.

Opzet van de minor

De minor is opgebouwd uit 5 blokken die gekoppeld zijn de ABCDE-methodiek en psychiatrie. In deze blokken ga je met je medestudenten aan de gang met

 • Uitvoeren van een casestudy
  • Komen tot verpleegkundige- en medische diagnosen aan de hand van patiëntengegevens, laboratoriumgegevens en aanvullende diagnostiek.
  • Vaststellen verpleegkundige interventies vanuit het verpleegkundig proces.
  • Gebruik maken van redeneerhulpen.
  • Werkateliers waarin je met de groep student aan het werk gaat en er ruimte is voor vragen.
  • Inhoudelijke colleges op verzoek.
  • Debat over jullie bevindingen en deze zo overtuigend mogelijk weten te onderbouwen en verdedigen.
 • Training in vaardigheden en scenariotraining met lotus.
 • Onderzoekend vermogen op basis van bestaande richtlijnen en protocollen vanuit het acute zorgdomein.

Overige weken worden besteedt aan college op basis van interesse en vragen vanuit jullie zelf, trainingen in de scenario’s, bezoeken van afdelingen binnen het acute zorg domein.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor, stel ze via het online formulier.

Stel je vraag