Klinisch redeneren in acute situaties

“If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you”

In de minor ‘klinisch redeneren in acute situaties’ (KRiAS) verdiep je je in de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen handelen als student verpleegkunde bij patienten met acuut lichamelijke of psychische stoornissen.  

Studenten leren in een half jaar klinisch redeneren in acute situaties, aangevuld met instrumenteel-technische vaardigheden, scenariotrainingen en het verrichten van onderzoek naar bestaande richtlijnen en protocollen in de acute zorgpraktijk. In de minor zijn trainingen van realistisch in scene gezette praktijksituaties een vast onderdeel. 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

De inhoud van de minor wordt vormgegeven volgens de principes van Design Based Education (DBE), waarbij praktijkgerichtheid en action on learning (als onderdeel van iteratief proces) een belangrijk uitgangspunt is. De minor zal 20 weken duren en is onderverdeeld in 5 blokken van 3 weken die qua opbouw er hetzelfde uitzien en bestaan uit:

1. Het uitvoeren van een casestudy;

  • Op basis van patiëntgegevens, laboratoriumgegevens en ander aanvullende diagnostiek komen tot een waarschijnlijkheidsdiagnose en de hierbij horende verpleegkundige interventies.
  • In debat met andere groepen je eigen waarschijnlijkheidsdiagnose en interventies zo overtuigend mogelijk onderbouwen en verdedigen.

2. Aanvullende responsiecolleges anatomie, fysiologie en pathologie;

3. Training van vaardigheden en scenariotrainingen met LOTIS slachtoffers;

4. Uitvoeren van een Critical Appraisal of a Topic (CAT analyse).

De overige 5 weken bestaan uit aanvullende scenariotrainingen, colleges op verzoek (bijvoorbeeld postmortale zorg, ecg leer, bloedgassen, etc.), spelvormen (bijvoorbeeld een escape room) en het assessment. 

Opzet van de minor

Binnen de minor zullen enkele werkbezoeken worden georganiseerd binnen acute zorg afdelingen. Het accent zal tijdens deze bezoeken, naast specifieke informatie, ook komen te liggen op scenariotraining binnen de setting.

De minor vraagt van de student ook veel zelfstudie naast de lessen om de benodigde en gewenste kennis op te doen. De minor KRiAS omvat 30 EC. 

Toetsing

De toetsing bestaat uit een performance assessment. Hierbij krijg je een realistische casus waarbij een acuut lichamelijk probleem centraal staat. Er wordt verwacht dat je methodisch handelt en acute interventies laat zien. In een nabespreking zal het klinisch redeneren moeten worden onderbouwd.

Doelgroep en toelatingseisen

De minor KRiAS is alleen geschikt voor de opleidingsrichting HBO-V.

Deze minor wordt aangeboden door de Opleiding tot Verpleegkunde.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.