Procesoptimalisatie

De wereld om ons heen verandert. Steeds maar weer. En ook organisaties veranderen bij voortduring. Door bijvoorbeeld vernieuwde inzichten op het gebied van duurzaamheid, wetgeving of technologische ontwikkelingen.

De minor Procesoptimalisatie leert studenten om deze veranderingen te begeleiden en te faciliteren door processen te verbeteren door de Lean (Six Sigma) methodiek. Samen met de medewerkers processen verbeteren. Met als gedachte dat de klant centraal staat en waar jullie als student van toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgevers.

Procesoptimalisatiemethoden zijn de kern van vele veranderingstrajecten binnen organisaties. Zowel in een productieomgeving als in een dienstverlenende omgeving. Deze minor zorgt ervoor dat je leert om echt iets te veranderen. Blijvend.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Economie en Management

Inhoud van de minor

In deze vierdejaars minor ga je bij een opdrachtgever een proces te verbeteren. Samen met een medestudent ben je gemiddeld twee dagen in deze organisatie werkzaam om oplossingen te bedenken, na een grondige anlayse, en deze te implementeren.

De oplossingen die je aandraagt zorgen bijvoorbeeld voor minder wachttijd of voorraden. Of de doorloopsnelheid en kwaliteit wordt verhoogd. Misschien zorgen je oplossingen wel voor meer veiligheid in een proces. Je zorgt er in ieder geval voor dat je oplossingen van toegevoegde waarde zijn. Om dit te kunnen bereiken is het wel vereist dat je asiskennis van operations management hebt. Door opleiding of door zelfstudie.

Opzet van de minor

In de minor Procesoptimalisatie ga je bij een opdrachtgever een opdracht uitvoeren. Jij gaat samen met een andere student onderzoeken hoe het proces kan worden verbeterd. Deze verbeteringen ga je dan ook implementeren en borgen. Hiervoor gebruiken we de A3 mehodiek. Dit onderdeel wordt afgesloten met een assessment.

Naast de opdracht worden er ook bijeenkomsten en workshops georganiseerd. De bijeenkomsten staan in het teken van de Lean Six Sigma theorie (greenbelt niveau) en wordt afgesloten met een tentamen. In de workshops leer je de vaardigheden die noodzakelijk zijn om een proces te kunnen optimaliseren.

Toetsing

  • Knowledge of POP   
  • Assessment of POP 

Doelgroep

Deze minor kan als een afstudeeronderdeel van de opleiding Bedrijfskunde MER worden gekozen. Studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER krijgen voorrang boven studenten van andere opleidingen. In semester 2 is het mogelijk dat de minor op maandagmiddag en -avond wordt gepland in verband met deelname door studenten flexibel onderwijs. Maximaal 40 studenten.    

Minor is toegankelijk voor studenten die een propedeuse van een bacheloropleiding hebben behaald en 30 studiepunten uit de postpropedeuse behorende bij die opleiding.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.