Beëdiging lector Maritieme Innovatieve Technieken

Afbeelding
Beëdiging lector Maritieme Innovatieve Technieken

Vrijdag 29 maart is dr. ir. Herbert J. Koelman door ons College van Bestuur officieel beëdigd als lector van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken. Het lectoraat valt onder het Maritiem Instituut Willem Barentsz, onderdeel van NHL Stenden.

Koelman gaat binnen het lectoraat praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar technologische ontwikkelingen en innovaties in de scheepsbouw- en scheepvaartindustrie. Aan de ene kant is er de maatschappelijke vraag naar steeds schonere en veiligere schepen. Aan de andere kant de technologische ontwikkelingen op het gebied van sensoren, gegevensverzameling en gegevensverwerking.

Het lectoraat voert de onderzoeken uit in hechte samenwerking met studenten, bedrijven en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Veiligheid, kennis en innovatie door toepassing van nieuwe technologieën zijn hierbij steeds de verbindende factoren. Meer weten over het lectoraat en de onderzoeken? Kijk hier voor meer informatie.

Meer nieuws