Fryslân mondiaal bolwerk voor internationalisering

Onderzoek doen; het klinkt voor veel mensen als een ‘ver-van-je-bedshow’. Maar niets is minder waar. In deze rubriek geven onderzoekers van kennisinstellingen in Friesland een kijkje achter de schermen en nemen je mee in hun wereld. Dit is aflevering acht van een wekelijkse serie.

Fryslân; het is nou niet meteen de eerste provincie waar je aan denkt als het gaat om internationalisering. Toch bevindt zich in Leeuwarden een onderzoekscentrum van wereldformaat. Samen met de RUG Campus Fryslân richtte Robert Coelen, lector Internationalisation of Higher Education aan NHL Stenden Hogeschool het ‘Centre for Internationalisation of Education’ op. ,,Binnen drie jaar willen we de grootste academische producent van informatie over internationalisering ter wereld zijn’’, vat de lector zijn ambitie samen.

Een gedurfde ambitie, dat is het zeker, geeft lector Robert Coelen toe. Desalniettemin is zijn doelstelling zeker wel realistisch. ,,Iedereen zit er mee in z’n maag dat Friesland zich economisch moet ontwikkelen, maar dat betekent dat er flink gesleuteld moet worden aan ons vestigingsklimaat’’, vindt Coelen. ,,Linksom of rechtsom moet je leren omgaan met mensen uit een andere cultuur, met een andere achtergrond en andere tradities. De vraag die rijst is dan ook: hoe leid je jonge mensen op om te profiteren van deze culturele diversiteit?’’

Pabo-studenten gaan het minst vaak naar het buitenland

Anders dan de naam van zijn lectoraat doet vermoeden, richt Coelen zich daarbij niet alleen op het hoger onderwijs. ,,Ik richt me op internationalisering van het totale onderwijs door te beginnen bij de basis. De houding van jonge kinderen is het meest gemakkelijk te verrijken. Maar daarvoor zijn ze wel afhankelijk van internationaal georiënteerde docenten. En laten pabo-studenten nou net het minste naar het buitenland gaan tijdens hun studie’’, verzucht hij.

Een van de eerste onderzoeken door Grada Okken, waar het ‘Centre for Internationalisation of Education’ zich mee bezighoudt, is dan ook de vraag hoe pabo-studenten gemotiveerd kunnen worden om naar het buitenland te gaan. ,,De impact van zo’n buitenlandse studie-ervaring blijkt heel veel jaren door te werken in het gedrag van leerkrachten’’, weet Coelen. ,,Dit kwartje moet alleen nog even vallen bij onze pabo-studenten.”

Daarnaast richten de onderzoekers van het Centre zich ook op de basisscholen zelf.

Diversiteit omarmen

Coelen: ,,We gaan ze bevragen naar hun internationale perceptie. Hoeveel kinderen zijn er met een niet-Nederlandse achtergrond? Wat voor activiteiten ontplooien jullie om die internationale bewustwording te bevorderen? Zo willen we in beeld brengen waar we in Fryslân staan op dit moment.’’

Doel is om de diversiteit van begin af aan te omarmen, om zo de ondernemers van de toekomst op te leiden. ,,Je ziet dat bedrijven die diversiteit omarmen het economisch gezien vele malen beter doen’’, knikt Coelen. ,,Omgaan met diversiteit is de basis voor de toekomst. We moeten als de wiedeweerga zorgen dat onze kinderen daar hun voordeel mee kunnen doen.’’

Robert Coelen is lector Internationalisation of Higher Education aan NHL Stenden Hogeschool en richtte samen met RUG Campus Fryslân het Centre for Internationalisation of Education in Leeuwarden op.

Meer nieuws