Hoe voorkom je geweld dat online start?

Afbeelding
Smartphone

Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen een handreiking gemaakt om online aangejaagd geweld preventief te kunnen aanpakken. De handreiking is bedoeld voor jongerenwerkers, gemeenten en politie.

Het onderzoeksteam bestaat uit de afdeling Sociale Psychologie van de RuG en het lectoraat Bestuur en Veiligheid in een Digitaliserende Samenleving van NHL Stenden. Samen hebben ze de handreiking Interventies in de cyclus van online aangejaagd geweld ontwikkeld.

Lector Willem Bantema: ‘Voor ons lectoraat is dit de eerste studie die meer op preventie inspeelt. De kern van deze handreiking gaat over vertrouwen en verbinding tussen organisaties en de jongeren. Deze preventieve insteek is anders dan het actief speuren naar online signalen van mogelijke online ordeverstoringen of geweld. Actief sporen komt momenteel meer en meer onder druk te staan vanwege privacywetgeving en het is ook maar de vraag of op basis van losse signalen een zinvolle duiding mogelijk is.’

Geen enkele organisatie kan zich permitteren om niet online te werken: vroeg of laat wordt de aansluiting met de doelgroep jongeren gemist.

 

Anna Bartelds

In de handreiking staan tips en randvoorwaarden. Zoals het faciliteren van werknemers. ‘Online werken is niet iets dat je er zomaar even bijdoet,’ geeft hoofdonderzoeker Anna Bartelds aan. ‘Het vraagt veel expertise en flexibiliteit. Faciliteer dat als organisatie, zorg voor extra uren. En leg afspraken vast over wie welke taken op zich neemt rond online aangejaagd geweld.’

Bij veel organisaties staat online werken nog in de kinderschoenen volgens Bartelds. ‘Terwijl het online domein niet nieuw is en de komende jaren zal dit op tal van terreinen steeds belangrijker worden. Denk aan online ordeverstoringen, ondermijning, radicalisering, en criminaliteit. Ik denk ook dat de rol en mogelijkheden van online werken bij het jongerenwerk nog onderschat wordt. Deze handreiking kan daar zeker bij helpen.’

Er staan volgens Bartelds nog veel meer aanraders in voor organisaties. ‘Het is mooi om te zien hoe er vanuit verbinding en vertrouwen tussen verschillende organisaties wordt gewerkt.’

Rapportages

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...