Nieuw lectoraat Verslaving en Leefstijl sluit aan op nationale leefstijlcoalitie

Afbeelding
Verslaving, blikjes, alcohol

Het College van Bestuur heeft Kor Spoelstra benoemd tot associate lector Verslaving en Leefstijl. Als lector zal hij zich bij NHL Stenden inzetten voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk in de verslavingszorg met als doel om gezondheid te bevorderen. De aanstelling van Spoelstra sluit ook aan op de Coalitie Leefstijl in de Zorg, waarvoor minister Ernst Kuipers vorige week het startsein gaf.

Met het lectoraat Verslaving en Leefstijl zal Spoelstra zich richten op het ontwikkelen en onderzoeken van tools en processen die bijdragen aan gunstiger gezondheidsgedrag en de preventie van verslaving, zowel vanuit het perspectief van mensen met een verslaving als zorgprofessionals. Leefstijl heeft invloed op zowel de lichamelijke als psychische gezondheid: een ongezonde leefstijl kan bijdragen aan de ontwikkeling van een verslaving en verslaving kan ook tot een ongezonde leefstijl leiden.

Spoelstra: “Alcoholgebruik wordt vaak beschouwd als een leefstijlkeuze, maar verslaving is dat niet. Iemand met een groot alcoholprobleem heeft ooit op een bepaald moment de beslissing genomen om te drinken. Veel mensen maken deze keuze elke dag. De alcoholist was niet van plan om alcoholist te worden, net zoals iemand anders die besluit een drankje te nemen.”

Een gezondere maatschappij

“Met het lectoraat wil ik mij inzetten voor een gezondere maatschappij. Een van de projecten waar we mee aan de slag gaan, is het wegnemen van de aarzeling van zorgprofessionals om leefstijlinterventies in te zetten. De sleutel om gezonder te leven is uiteindelijk in de omgeving, de maatschappij, te vinden."

"Het GGZ-model in Triëst en het IJslandse drugspreventiemodel leren ons dat voor gezonder gedrag community building cruciaal is. Een breed draagvlak en goede samenwerking tussen professionals, cliënten, onderzoekers en beleidsmakers is noodzakelijk, waarbij iedere partner bijdraagt aan oplossingen vanuit mogelijkheden.”

Praktijk en onderzoek verbinden

Het lectoraat Verslaving en Leefstijl is gelieerd aan het lectoraat Zorg en Innovatie in de Psychiatrie, onderdeel van de academies Gezondheidszorg en Social Studies, en levert een wezenlijke bijdrage aan de ambitie van zowel Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) als NHL Stenden om praktijkgericht onderzoek en opleiding op het gebied van verslavingszorg te vernieuwen ten behoeve van onderwijs en (beroeps)praktijk.

VNN ondersteunt de ambitie om de praktijk te verbinden met onderzoek en de deskundigheid op het gebied van verslaving en leefstijl door te ontwikkelen en dichter bij de praktijk te brengen door gebruik te maken van ontwerpgerichte methoden. Om deze ambities waar te kunnen maken biedt het lectoraat Verslaving en Leefstijl een goede gelegenheid om de thema’s verslaving en leefstijl breder te agenderen.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

De aanstelling van Spoelstra sluit ook aan op de Coalitie Leefstijl in de Zorg, waarvoor minister Ernst Kuipers vorige week het startsein gaf. De missie van Coalitie Leefstijl in de Zorg is dat in 2025 leefstijl integraal onderdeel moet zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten. Met het nieuwe lectoraat levert NHL Stenden een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling.