Nieuwe lector voor Vaktherapie

“We trekken samen op, dat geeft zoveel meer mogelijkheden”  

Anna-Eva Prick is onlangs benoemd als kersverse lector Kennisontwikkeling Vaktherapie. Reinskje Suierveld, directeur gezondheidszorg NHL Stenden: “Met de benoeming van Anna-Eva kunnen we verder bouwen aan de kenniskruisbestuiving tussen de hogescholen en het vakgebied verder ontwikkelen.”  

Vaktherapie is een relatief klein vakgebied en wordt maar op vijf hogescholen aangeboden. Suierveld: “Vanwege de kleinschaligheid hebben wij als hogescholen de handen ineengeslagen en een coöperatie opgericht. Vanuit daar is het lectoraat Vaktherapie (KenVak) ontstaan. Er ligt inmiddels een prachtig fundament. Iedere hogeschool draagt vanuit zijn eigen onderzoeksgroep(en) bij aan de kennisontwikkeling. Binnen onze hogeschool zijn er ook weer andere lectoraten betrokken die hun bijdrage leveren, bijvoorbeeld op het gebied van de methodologie van het curriculum. Het lectoraat heeft ook een ander groot hiaat opgevuld. Binnen het vakgebied was er namelijk onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing over de nut en noodzaak van vaktherapie. Inmiddels is daar ook mooie bewijsvoering voor geleverd, mede door door diverse promovendi.”  

Over de lector

Prick is psycholoog en journalist. Ze promoveerde in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de effectiviteit van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De focus van het lectoraat ligt op ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. In het werk en onderzoek van de lector staat het welzijn van de kwetsbare cliënt centraal. Ze vervult vanuit de coöperatie KenVak een landelijke rol. Hier ligt de nadruk op verbinding van de kenniskring Vaktherapie en de wetenschappelijke onderbouwing van de werkingsmechanismen van de verschillende Vaktherapieën. Prick ziet deze benoeming als een “prachtige kans” om via onderzoek en scholing een bijdrage te leven aan de kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen.

Anna Eva Prick volgt Prof. Susan van Hooren op met wie ze lang heeft samengewerkt. Van Hooren is in april benoemd tot hoogleraar aan de Open Universiteit in Heerlen. Het lectoraat is formeel ondergebracht bij de academie Vaktherapie bij hogeschool Zuyd (een van de vijf hogescholen).