Celine Schweizer, MA, SRVB

Celine Schweizer is lid van het lectoraat Small N-designs, docent onderzoeker bij de opleiding Vaktherapie, Academie Gezondheidszorg.

Herhaald casestudy onderzoek biedt gelegenheid om gedetailleerd te kijken vanuit verschillende perspectieven naar verschillen tussen cliënten, behandelaars en de invloed van de behandeling.

"Het mooie van beeldende therapie is dat het maken van iets aanknopingspunten bied,t om woorden te leren geven aan ervaringen."

Publicaties

Publicaties van Celine Schweizer zijn te vinden bij o.a.: www.KenVaK.nl en via Research Gate.

Schweizer, C. (2001). In beeld. Doelgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.

Schweizer, C. (1997). Inperking biedt ruimte. Structurerend werken in beeldende therapie [Boundaries provide space. Structuring in art therapy]. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 27(1), 14- 18.

Schweizer, C., De Bruin, J., Haeyen, S., Henskens, B., Rutten-Saris, M., & Visser, H. (Eds.) (2009). Handboek beeldende therapie. Uit de verf [Handbook art therapy. Paint it out]. Houten, the Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

Schweizer, C. (2014). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis. Een beschrijving van werkzame elementen [Art therapy for children with an autism spectrum disorder. A description of working elements]. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(1), 28-35.

Schweizer, C. (2016). Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Behandelresultaten van beeldende therapie bij cliënten met autisme spectrum stoornissen [I spy with my little eye. Treatment results of art therapy with clients with autism spectrum disorders]. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(2), 13-17.

Schweizer, C., Spreen, M., & Knorth, E. J. (2017). Exploring what works in art therapy with children with autism: Tacit knowledge of art therapists. Art Therapy, 34(4), 183-191. doi:10.1080/07421656.2017.1392760

Schweizer, C., Knorth, E.J. & Spreen, M. (2014). Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41, 577-593.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019a). Consensus-based typical elements of art therapy with children with Autism Spectrum Disorders. International Journal of Art Therapy, 24(4), 181-191. doi:10.1080/17454832.2019.1632364

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019b). Evaluating art therapeutic processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behavior. The Arts in Psychotherapy, 66, 1-9. doi:10.1016/j.aip.2019.101578

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self”, an art therapy program for children diagnosed with ASD. Children and Youth Services Review.

Uitgelicht Project: PhD Art therapy for Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorders: a first treatment evaluation.

Promotie onderzoek over de ontwikkeling en toetsing van een behandelprogramma voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen.

Lectoraat