Celine Schweizer is docent-onderzoeker bij de opleiding Vaktherapie en houdt zich bezig met praktijkonderzoek naar beeldende therapie in onderwijssituaties, beeldende therapie en ontwikkelingsstoornissen, beeldende therapie als preventie en de overlap tussen beeldende therapie en kunstlessen in (speciaal) onderwijs.   

Haar promotieonderzoek is gericht op beeldende therapie bij kinderen met autisme.  

"Naast onderzoeker is Schweizer lid van het kernteam van KenVaK en draagt zij als voorzitter van Research Committee van het European Federation of Art Therapy (EFAT) bij aan de ontwikkeling van empirische onderbouwing van Art Therapy in Europa."

Publicaties

Celine Schweizer werkte mee aan diverse publicaties over onderzoek naar de praktijk van beeldende therapie.

 • Schweizer, C. (2020). Art therapy for children diagnosed with autism spectrum disorders: development and first evaluation of a treatment programme. PhD thesis. Groningen: University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.131700276
 • Birnie, R., & Schweizer, C., (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar clienttevredenheid. WTA, wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk.
 • Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self”, an art therapy program for children diagnosed with ASD. Children and Youth Services Review.
 • Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019a). Consensus-based typical elements of art therapy with children with Autism Spectrum Disorders. International Journal of Art Therapy, 24(4), 181-191doi:10.1080/17454832.2019.1632364
 • Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019b). Evaluating art therapeutic processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behavior. The Arts in Psychotherapy, 66, 1-9. doi:10.1016/j.aip.2019.101578
 • Schweizer, C., Spreen, M., & Knorth, E. J. (2017). Exploring what works in art therapy with children with autism: Tacit knowledge of art therapists. Art Therapy, 34(4), 183-191. doi:10.1080/07421656.2017.1392760
 • Schweizer, C. (2016). Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Behandelresultaten van beeldende therapie bij cliënten met autisme spectrum stoornissen [I spy with my little eye. Treatment results of art therapy with clients with autism spectrum disorders]. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(2), 13-17.
 • Schweizer, C. (2014). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis. Een beschrijving van werkzame elementen [Art therapy for children with an autism spectrum disorder. A description of working elements]. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(1)28-35.  
 • Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2014). Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41(5), 577-593. doi:10.1016/j.aip2014.10.009
 • Schweizer, C., De Bruin, J., Haeyen, S., Henskens, B., Rutten-Saris, M., & Visser, H. (Eds.) (2009). Handboek beeldende therapie. Uit de verf [Handbook art therapy. Paint it out]. Houten, the Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Schweizer, C. (1997). Inperking biedt ruimte. Structurerend werken in beeldende therapie [Boundaries provide space. Structuring in art therapy]. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 27(1), 14-18.

Uitgelicht Project: Art therapy for children diagnosed with autism spectrum disorders: development and first evaluation of a treatment programme

Zelf in Beeld is een behandelprogramma voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen. Tot nu toe was er weinig bekend over beeldende therapie. Wat houdt het precies in? Wat zijn de problemen waarmee de kinderen worden aangemeld? Wat is de bijdrage van de therapeut? In haar promotieonderzoek geeft Celine Schweizer antwoord op deze vragen.

Deze korte animatie laat in 3 min. zien waar het proefschrift over gaat

Nederlands animatie video

English version 

Dissertatie (proefschrift)

Lectoraat

Celine Schweizer werkt samen met het lectoraat van Jacqueline Rietveld (Ondernemen Nu) en het lectoraat van Dr. Janneke Metselaar (Zorg voor Jeugd).

Afbeelding
dr-celine-schweizer

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

T: +31 6 19 28 13 78

E: celine.schweizer@nhlstenden.com