NRO-subsidie toegekend voor onderzoek kansengelijkheid in het onderwijs

Afbeelding
Studenten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft 550.000 euro subsidie toegekend om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kansengelijkheid in het onderwijs. Vanaf mei 2023 gaan verschillende scholen in Groningen en Fryslân gezamenlijk aan de slag.

De lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken voor dit onderzoek samen met Openbaar Onderwijs Groningen, de Ommelanden en mbo-instelling Firda.

‘Een mooie kans voor de regio’, vindt lector Siebrich de Vries van NHL Stenden. ‘Scholen in de noordelijke regio staan voor de grote opgave om vo-leerlingen en mbo-studenten gelijke kansen te bieden. Kansengelijkheid kan worden gestimuleerd door leerlingen en studenten te ondersteunen bij het nemen van eigen regie. Hoewel er steeds meer kennis op dit gebied komt, vinden onderzoek en onderwijspraktijk elkaar maar mondjesmaat. Met dit praktijkgerichte onderzoek willen we dat veranderen.’

Onderzoeken van een gezamenlijke ontwikkeling

Studenten van de lerarenopleiding, docenten, praktijkopleiders en onderzoekers van de lectoraten en onderzoeksgroepen werken nauw met elkaar samen in zogenaamde change labs. De Vries: ‘Stagiaires van de lerarenopleidingen moeten onderzoek doen in de praktijk. Nu is dat vaak lastig maar met deze subsidie krijgen de scholen waar ze stage lopen ook meer tijd en ruimte voor onderzoek. Daarnaast gaan wij er als hogeschool ook mee aan de slag. De verwachting is dat het thema breder bekend wordt in de scholen en dat het uiteindelijk in de onderwijspraktijk terecht komt.’

Of dat zo is, wordt onderzocht in het project onder leiding van het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van NHL Stenden. ‘Tegelijkertijd wordt ook nagegaan hoe het zelfvertrouwen en de eigen regie van studenten en leerlingen in de verschillend contexten kan worden versterkt,’ zegt De Vries. ‘Het is onderzoek biedt naast de resultaten ook ruimte voor netwerken en kennisdeling. Veel scholen worstelen met het bieden van gelijke kansen want hoe weet je nou als docent of je onbewuste aannames doet over leerlingen of wat wel en niet werkt. Met dit onderzoek hopen we al bestaande kennis hierover te kunnen delen en verder te ontwikkelen.’  

Wil je meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met de lectoren dr. Siebrich de Vries, siebrich.de.vries@nhlstenden.com of dr. Marco Mazereeuw, marco.mazereeuw@nhlstenden.com.

Afbeelding
onderzoek-expertisenetwerk-vakdidactiek.jpg

Didactiek voor Vak en Beroep

Het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep beoogt om in een noordelijke samenwerking tussen opleidingsscholen voor vo en mbo en lerarenopleidingen een levendige en krachtige beweging op gang te brengen.