NSE 2024: NHL Stenden blinkt uit in sfeer en aansluiting op de beroepspraktijk

Afbeelding
Originals_internationaal

NHL Stendenstudenten beoordelen hun hogeschool op alle thema’s beter dan een jaar geleden, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE werd begin dit jaar afgenomen op alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland: de uitkomsten ervan werden dinsdag gepubliceerd. 8.950 studenten van NHL Stenden vulden de enquête in.

Op alle NSE-thema’s ziet NHL Stenden de scores omhooggaan: van algemene tevredenheid tot studiebegeleiding en van sfeer tot studiefaciliteiten. De algemene tevredenheid onder de studenten zat al in de lift en stijgt nu – op een schaal van 1 tot 5 – naar 3,67. Dat cijfer is iets hoger dan het gemiddelde van alle grote hbo-instellingen in Nederland.

Sfeer en aansluiting op de beroepspraktijk

Met de NSE legt Landelijk Centrum Studiekeuze (LCSK) studenten vragen voor over verschillende aspecten van het onderwijs. Zo wordt onder meer gevraagd naar 'sfeer op de opleiding' en 'aansluiting op de beroepspraktijk'. Op die onderdelen scoort NHL Stenden van de Nederlandse grote hogescholen het best. Bij ‘inhoud en opzet’, ‘studiebegeleiding’ en ‘betrokkenheid en contact’ staat NHL Stenden in de top drie.

Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur: “We mogen met z’n allen trots zijn op de uitkomsten: op alle onderdelen hebben onze studenten ons hoger beoordeeld. Mooi is de score op sfeer, studiebegeleiding en natuurlijk de aansluiting op de beroepspraktijk. Daarin willen we ons ook graag onderscheiden, aan de hand van ons unieke onderwijsconcept. Het is fijn dat studenten dat ook zo ervaren.”

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks geven honderdduizenden studenten hun mening over hun hbo- of wo-opleiding tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). Alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd. LCSK gebruikt deze resultaten voor studiekeuzevoorlichting. De resultaten kunnen ook ingezet worden door hogescholen en universiteiten om het onderwijs te verbeteren.

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...