Nynke Boonstra: meer inspraak en regie voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

Afbeelding
Nynke Boonstra

Nynke Boonstra heeft deze maand haar oratie 'Verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg; Anders willen. Anders doen' uitgesproken. Als hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg bij UMC Utrecht en lector bij NHL Stenden pleit ze voor een verandering in de aanpak van deze zorgsector. In plaats van alleen de symptomen van de ziekte te behandelen, moet de focus worden verlegd naar de gezondheid van de patiënt.

Nynke Boonstra benadrukt in haar oratie dat er al lange tijd gesproken wordt over het verbreden van de focus in de geestelijke gezondheidszorg van symptomen en ziekte naar gezondheidsperspectieven. Helaas wordt dit nog te weinig in de praktijk toegepast. Lange wachtlijsten zorgen ervoor dat veel mensen die hulp nodig hebben niet de juiste zorg krijgen, stelt zij.

Cruciale rol voor verpleegkundigen

Boonstra: “Dit komt deels doordat er te veel nadruk wordt gelegd op symptoombehandeling, ziekte en genezing, gebaseerd op het medisch model dat de organisatie en financiering van de zorg bepaalt. Hierdoor gaat de kwaliteit van zorg achteruit en kunnen verpleegkundigen hun beroep niet optimaal uitoefenen. Als we daadwerkelijk willen veranderen, moeten we de verpleegkundige discipline meer ruimte geven en anders te werk gaan.”

Volgens Boonstra spelen verpleegkundigen een cruciale rol in deze verschuiving. “Zij richten zich op de gevolgen van de ziekte of aandoening voor het dagelijks functioneren, identiteitsontwikkeling en levensprocessen van de patiënt. Om de focus in de geestelijke gezondheidszorg daadwerkelijk te verleggen naar gezondheid, is het belangrijk dat verpleegkundigen meer inspraak en regie krijgen in de behandeling.”

Kwaliteit van zorg verbeteren

Als hoogleraar en lector verricht Boonstra onderzoek om het handelen van de verpleegkundige discipline beter te onderbouwen en de positie van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg te versterken. Ze richt zich ook op het verbeteren van de behandeling van mensen met psychisch lijden, waarbij het individuele vermogen van de cliënt en de sociale en relationele context van het lijden worden meegenomen.

Belangrijke thema's hierbij zijn zelfmanagement, herstel en veerkracht. Door samen met cliënten en hun naasten te werken, hoopt Boonstra de kwaliteit van zorg te verbeteren, waardoor mensen meer regie kunnen voeren over hun leven en de kwaliteit van leven van cliënten met psychisch lijden zal verbeteren.

"Een echte pionier"

Naast haar werk als hoogleraar bij UMC Utrecht is Boonstra ook werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden en als praktiserend verpleegkundig specialist ggz bij KieN VIP, een zorgaanbieder die gespecialiseerd is in zorg op maat voor mensen met psychosegevoeligheid. Boonstra is de allereerste verpleegkundig specialist ggz die tot hoogleraar is benoemd, waarmee ze een belangrijke positie inneemt in de academische wereld.

Reinskje Suierveld, directeur van de Academie Gezondheidszorg van NHL Stenden, is bijzonder trots is op Boonstra. Suierveld benadrukt dat zij een enorme hoeveelheid kennis en expertise met zich meebrengt in combinatie met gedrevenheid en passie voor het vak. “Nynke is een boegbeeld voor de verpleegkunde, een echte pionier met lef en visie.”