Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden lanceert Kennisplatform GGP & Digitalisering

Afbeelding
onderzoek-cybersafety

Politiewerk in de huidige gedigitaliseerde samenleving vraagt om de juiste digitale kennis en vaardigheden. Om deze kennis toegankelijk te maken, lanceren Jurjen Jansen (senior onderzoeker), Wouter Stol (lector) en Saskia Westers (onderzoeker) van de onderzoeksgroep Cybersafety bij NHL Stenden Hogeschool, het kennisplatform GGP & Digitalisering. Zij doen dit op de website van het Cyber Science Center, een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden, de Politieacademie en de Open Universiteit. Naast het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, moet het platform geïnteresseerde (politie)mensen op dit thema met elkaar in contact brengen, waardoor weer nieuwe kennis en samenwerkingen kunnen ontstaan.

Veranderende en complexer wordende omgeving

Het platform richt zich op de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP), de basisteams binnen de politie waarbij de verbinding van de politie met de wijk, het web en de wereld centraal staat. Juist in deze basisteams zijn digitale kennis en vaardigheden steeds belangrijker, legt Jurjen uit. “De basisteams hebben te maken met veel verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van (digitale) aangiftes, het communiceren via social media met burgers en het herkennen van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. De kennis op het platform geeft hen inzicht in deze onderwerpen en moet bijdragen aan het aanpassend vermogen van de GGP in een veranderende en complexer wordende omgeving.”

Alle kennis op één plek

Tot op heden was er nog geen centrale plek waar kennis over digitalisering binnen de GGP op een toegankelijke manier bij elkaar komt. Het kennisplatform moet hier verandering in brengen. “We hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar digitalisering in politiewerk en hieruit bleek dat deze kennis vaak niet up to date is. Wij krijgen daarnaast steeds meer soortgelijke vragen binnen van verschillende teams. Doordat de kennis straks op één plek te vinden is, hoeven verschillende basisteams niet steeds opnieuw hetzelfde wiel uit te vinden”, vertelt Wouter. “Het moet ze een zetje in de juiste richting geven om hun kennis actief te verspreiden en waar mogelijk direct toe te passen in de praktijk.”

Podium voor studenten

Het platform wordt gevuld met zowel scripties en onderzoeken van studenten als met (inter)nationale kennisproducten van kennisinstellingen en praktische producten die zijn ontwikkeld voor of door de politie. Jurjen: “Voor de NHL Stenden-studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde, maar ook voor studenten van andere kennisinstellingen, zoals de Politieacademie en de Open Universiteit, biedt het platform een mooi podium voor hun onderzoek. Daarnaast is het een plek waar zij hun bronnen vandaan kunnen halen, contact kunnen leggen met auteurs van andere publicaties en zich kunnen oriënteren op een onderwerp. Zo krijgen zij inzicht in de onderzoeken die al gedaan zijn en worden nieuwe onderzoeken relevanter.”

Cyber Science Center

Het Kennisplatform GGP & Digitalisering is een initiatief dat is ontstaan vanuit het Cyber Science Center. Al meer dan tien jaar lang werken NHL Stenden, de Politieacademie en de Open Universiteit  samen aan veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering. Vijf geleden lanceerden ze het Cyber Science Center. Wil je meer weten over het kennisplatform of over het Cyber Science Center of wil je jouw kennis delen? Bezoek dan het platform of neem contact op via kennisplatform@cybersciencecenter.nl.