‘Op kleine schaal grote veranderingen bewerkstelligen’

Afbeelding
Clean Energy

Van zonnepanelen op onze daken, de pas geopende water taps  in Emmen en Leeuwarden tot lectoraten die een zichtbare impact maken. NHL Stenden is een duurzame hogeschool en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij leidend.  

Geen armoede, geen honger, schoon drinkwater en klimaatactie. Zomaar wat woorden uit de door de Verenigde Naties opgestelde doelen om te zorgen voor een betere wereld. Matthias Olthaar is lector Green Economics & Process Optimization aan NHL Stenden. Op zijn werkplek in Emmen ziet hij de doelen elke dag aan de muur hangen. ‘Wij leiden mensen op in turbulente tijden met kansen maar ook bedreigingen, die we samen moeten aangaan. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de onderwerpen waar de SDG’s voor staan. Je kunt niet aan klimaatverbetering werken als er nog veel onrechtvaardigheid is in de maatschappij. Dan is klimaat geen speerpunt meer dan gaat het om overleven. Voor studenten is het belangrijk dat ze zich bewust worden van wat er allemaal speelt in de wereld.’

De feiten over onze aarde zijn keihard, zegt Olthaar. Hij haalt een gerenommeerd onderzoek aan. ‘Wetenschappers hebben drie verschillende opwarmscenario’s geschetst. In het beste geval blijven we binnen de anderhalve graad opwarming. In dat geval groeit het aardoppervlak dat te warm is om te wonen, van 0,8 naar 9 procent. Er wonen naar schatting dan anderhalf miljard mensen in dat gebied en zij gaan migreren.

Dat betekent anderhalf miljard migranten de komende vijftig jaar. Gemiddeld zijn dat 577.000 migranten per week, bijna een stad Leeuwarden per dag. In dit onderzoek is het ongunstigste scenario een opwarming met 3 graden Celsius. Dan wordt 19 procent van het aardoppervlak onbewoonbaar en dan hebben we het over drie miljard migranten. En dan heb ik het nog niet eens over overstroomde gebieden. Deze waarheid is dermate ongemakkelijk, maar hier moeten we ons wel bewust van zijn en wat mij betreft leggen we dat niet alleen bij studenten en de jongste generatie neer. Wij zijn allemaal verantwoordelijk.’

Volgens Matthias Olthaar zijn deze scenario’s zo afschrikwekkend dat mensen het gaan ontkennen of bagatelliseren. Het kan zelfs een verlammend effect hebben. De kunst is volgens hem om hier stap voor stap wel iets aan te doen. ‘Proactief kijken wat we op kleine schaal kunnen, zoals hier op onze hogeschool. Dan kunnen we grote veranderingen met elkaar bewerkstelligen. Met de SDG’s in ons achterhoofd, want ik denk niet dat de doelen een blauwdruk zijn. Ik vind bijvoorbeeld het doel economische groei conflicterend met de andere doelen. Het zijn in mijn ogen onderwerpen om bij stil te staan en met studenten over te discussiëren en ze bewust te maken.’

CvB-lid Marc Otto beaamt dat. ‘Ik denk dat het uiteindelijk onze plicht is om een kleine bijdrage te leveren aan de grote problemen van deze tijd. Onderwerpen zoals gelijkheid en klimaatverandering leven heel erg onder onze studenten. We doen dan ook al veel als NHL Stenden zoals de Fluistertuin, een kartonnen huisje in een groene omgeving dat tijdens BOSK diende als mobiele werk-/studeerplek en de duurzaamheidsbeweging Green Wave. Dat we al veel doen is ook te zien in de stijging van onze ranking in de SustainaBul met 10 plaatsen. Maar we kunnen vast nog meer doen en de SDG’s zijn daar een handige reminder voor.’

Victoria Snouck Hurgronje is duurzaamheidscoördinator op NHL Stenden. ‘Green Wave is het middel om duurzaamheid in het DNA van de hogeschool te verankeren. Je kan wel zeggen dat de term duurzaamheid alle 17 SDG’s omvat. Het is meer dan alleen vergroening. Als NHL Stenden doen we heel veel. Deze week is bijvoorbeeld de Green Office op R10 open waarbij de SDG’s in thema’s terugkomen. De campagne voor het opnieuw gebruiken van je koffiebeker start vandaag in Leeuwarden en daarna op andere locaties. Woensdag spreekt Lector Wouter Hensens, Dean in Zuid-Afrika, in de Green Office over SDG 2 - geen honger. Zo hopen we uiteindelijk met de Green Wave ook Green Thinking te stimuleren.’

Matthias Olthaar geeft op 3 november een inspiratiecollege over duurzaamheid. Kijk hier voor meer informatie. Daarnaast wordt volgend jaar de SustainaBul, de prijs voor de meest duurzame school, uitgereikt op NHL Stenden.