Resultaten NSE zijn bekend: algemene tevredenheid van studenten over NHL Stenden stijgt

Afbeelding
students laughing

De algemene tevredenheid van NHL Stenden-studenten over hun hogeschool is gestegen, zo blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE werd begin dit jaar afgenomen op alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland: de uitkomsten ervan werden woensdag gepubliceerd. 10.080 studenten van NHL Stenden vulden de enquête in.

Ten opzichte van een jaar geleden zag NHL Stenden de algemene tevredenheid onder de studenten – op een schaal van 1 tot 5 – met 0,03 punten stijgen naar 3,63. Dat cijfer is gelijk aan het gemiddelde van alle grote hbo-instellingen in Nederland: dit zijn de hogescholen met meer dan 10.000 studenten.

Goede aansluiting op de beroepspraktijk

Met de NSE legt organisator Studiekeuze123 de studenten vragen voor over verschillende aspecten binnen het onderwijs. Zo wordt onder meer gevraagd naar een beoordeling van ‘de aansluiting op de beroepspraktijk’ en ‘de inhoud en opzet van het onderwijs’. Op deze twee thema’s behoort NHL Stenden tot de top drie van de Nederlandse grote hogescholen.

Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: “Het is heel fijn om in de resultaten van de NSE terug te zien dat onze studenten de opleiding goed vinden aansluiten op de beroepspraktijk. Dit is ook wat we onder meer beogen met ons onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Bij NHL Stenden werk je vanaf het begin aan vraagstukken uit de praktijk en werk je veel samen met het werkveld.”

Studiefaciliteiten, sfeer en betrokkenheid

Ook waarderen de studenten de studiefaciliteiten, de sfeer op de opleiding en ‘betrokkenheid en contact’. Vergeleken met de andere grote hogescholen scoort NHL Stenden op deze vlakken respectievelijk een tweede, derde en vierde plek. De NSE laat zien dat er ruimte voor verbetering is bij de onderdelen ‘informatieverstrekking vanuit de opleiding’ en ‘toetsing en beoordeling’.

Schaper: “De NSE is een prachtig instrument. Door middel van de NSE krijgen we een goed beeld van onze sterke punten en onderdelen waarop het beter kan en moet. Want wie kunnen dat beter aangeven dan onze eigen studenten? Hun feedback is voor ons uitermate waardevol: hiermee gaan we aan de slag om onze hogeschool en ons onderwijs verder te optimaliseren.”

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend landelijk tevredenheidsonderzoek. De resultaten laten zien hoe tevreden huidige studenten van universiteiten en hogescholen zijn over hun opleiding en onderwijsinstelling. In totaal vulden dit jaar ruim 289.000 studenten de vragenlijst in.