Vijf gouden tips om het beroep leraar aantrekkelijker te maken

Afbeelding
onderwijs-header.jpg

Professionals binnen het onderwijs zijn ontzettend belangrijk in de samenleving. Docent Nederlands op de middelbare school, leerkracht voor groep 8 of vakdocent op het mbo; leraren zijn overal hard nodig. Toch lopen we landelijk al langere tijd tegen een lerarentekort aan. Wat kunnen we doen om het beroep leraar aantrekkelijker te maken? Op 5 oktober, dag van de leraar, geven studenten, docenten, alumni, schoolleiders en directeuren van NHL Stenden vijf adviezen aan de politiek om het beroep leraar weer positief op de kaart te zetten.

1. Waardeer de leraar

Simon Rozendal, directeur van de Academie Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs, is van mening dat meer positiviteit rond het leraarschap veel kan opleveren. “Om het beroep aantrekkelijker te maken gaat het mijns inziens om een verhoging van de algehele waardering voor het vakmanschap van de leraar en dat begint bij de politiek. Geluiden van de politiek dat het slecht gaat met het onderwijs maken de sector niet aantrekkelijker om in te werken. De politiek mag meer vertrouwen hebben in het feit dat elke dag enorm veel leraren hun best doen om de individuele leerling te zien en een stapje in de ontwikkeling te helpen.”

2. Stagevergoeding bieden

Een groepje tweedejaarsstudenten van de lerarenopleiding Engels is het erover eens: door het bieden van een stagevergoeding en het goedkoper aanbieden van de opleiding maak je het lerarenberoep aantrekkelijker. Ook is het belangrijk om toekomstperspectief te creëren voor studenten: meer mogelijkheden voor doorgroei en scholingsmogelijkheden na het afronden van de opleiding. Zo is er niet alleen meer zekerheid tijdens de studie, maar ook perspectief na de studie.

3. Toelatingseisen bijschaven

Eerstejaarsstudenten Jaimey, Baukje en Mariska van de pabo adviseren de politiek, naast het bieden van een stagevergoeding, de toelatingseisen bij te schaven. “De toelatingstoetsen in het eerste jaar wegen te zwaar, waardoor veel studenten afvallen die wel graag willen. Niveau is belangrijk, maar kan ook in het vierde jaar aangetoond worden.” Ze pleiten ervoor om studenten de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

4. Verlichten van de werkdruk

Wendy Tinga, leerkracht basisonderwijs, pleit voor het behoud van leerkrachten en het verlichten van de werkdruk. Als oplossing stelt ze voor meer personeel aan te nemen voor ondersteunende taken, zoals kopieerwerk, administratieve klusjes, lamineren en het schoonmaken van de klassen en keukens. Wout Niessen, leerkracht speciaal onderwijs, beaamt dit: “Verlaag de administratielast door de leerkracht weer als professional te zien.”

5. Ga het gesprek aan met de leraren

Jantine Kuijpers, directeur van de Academie Primair Onderwijs, gelooft niet dat ad hoc maatregelen de oplossing gaan bieden in het lerarentekort. In plaats daarvan moet meer het gesprek met de leraren opgezocht worden om te kijken wat ze nodig hebben: “Ga met elkaar staan voor de leraren! Heb vertrouwen in hun expertise. Dat verdienen ze. Ga het gesprek aan met de leraren, om te kijken wat ze echt nodig hebben, en hoe ze het best ondersteund kunnen worden om hun bevlogenheid en passie te behouden. En, als laatste dan toch: stop met alle incidentele en ad hoc ‘maatregelen’, want die helpen de leraren en hun leerlingen niet.”

“Ga met elkaar staan voor de leraren! Heb vertrouwen in hun expertise. Dat verdienen ze.” – Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs

Aan de slag met positieve aandacht

Kortom: vanuit allerlei hoeken worden oplossingen en adviezen gegeven om het beroep leraar weer eens positief neer te zetten. Met een positieve insteek en meer mogelijkheden, waardering en steun voor leraren en leraren in opleiding kan de politiek volgens deze studenten, docenten, alumni, schoolleiders en directeuren veel verschil maken en wordt het beroep leraar weer aantrekkelijker