Pabo (Leraar Basisonderwijs)

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs, Bachelor, voltijd

Ben jij een creatieve doener en krijg je energie van het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar? Ben je nieuwsgierig en vind je veel verschillende onderwerpen interessant? Kies dan voor onze hbo-opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo); jouw voorbereiding op een beroep dat elke dag anders is.  

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Bruisende opleiding met een diverse en gezellige groep studenten.
 • Innoveer in het onderwijs, samen met studenten van andere opleidingen.
 • Sta vanaf het eerste jaar van deze hbo-opleiding voor de klas en ga na je studie direct aan de slag.
 • Ruim 30% van onze studenten is man; uniek in Nederland!
 • Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2021, 2020, 2019 en 2018 (locatie Emmen).

Wat staat je te wachten?

Denk je aan de pabo, dan denk je aan voor de klas staan. Maar werken in het onderwijs is veel meer dan lesgeven alleen. Je draagt als leraar bij aan alle zaken die spelen op jouw school. Naast basisvakken als taal en rekenen en didactische en pedagogische vaardigheden als leiding of uitleg geven, ga je ook aan de slag met het verbeteren van het onderwijs.

Jij houdt je bezig met de vraag hoe je kennis en vaardigheden het beste kunt overdragen op je leerlingen. De ontwikkeling van het kind staat hierin altijd centraal. Daarvoor ga je zelf aan de slag als onderzoeker, ontwerper en uitvoerder. Dat doe je op onze hogeschool, maar vooral ook tijdens je stage. Deze stage kan op een basisschool in binnen- of buitenland plaatsvinden.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Emmen
 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de Pabo?

Logisch, een docent basisonderwijs gaat het onderwijs in. Maar er zijn ook andere beroepen waar je aan kunt denken. Je kunt na de opleiding aan de slag als:

 • Leerkracht basisonderwijs: geeft les aan onder- of bovenbouw van een basisschool.
 • Educatief medewerker in een museum: combineert didactische vaardigheden met ene passie voor cultuur.
 • Leerkracht AZC: geeft les op een opvangcentrum voor asielzoekers.
 • Ontwikkelaar lesmaterialen: maakt lesmateriaal dat op basisscholen wordt gebruikt.
 • Onderwijskundige: verdiept zich in de kunst van het lesgeven en het organiseren van onderwijs.
vt_leraar_basisonderwijs_pabo_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor de Pabo?

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo

Alle profielen

Alle profielen

 • Niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Goed voorbereid naar de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 gelden nieuwe toelatingseisen voor Pabo-opleidingen. Heb jij geen havo-eindexamen gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie of heb jij een mbo niveau 4 diploma? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis hebt van deze vakken door middel van een toelatingstoets. Het vak NLT (Natuur Leven en Technologie) - waarvoor je geen eindexamen doet, omdat je het afsluit met een schoolexamen - geeft je vrijstelling voor de toelatingstoets voor 'Natuur & Techniek'. Kijk voor uitgebreide toelatingseisen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Toelatingstoetsen corona

26 juli 2021

Wanneer je niet aan de aan de toelatingseisen van de Pabo voldoet (dit geldt voor mbo-studenten en havo-leerlingen die in één of meerdere vakken geen schoolexamen hebben gedaan), dien je toelatingstoetsen te doen.

Vanwege de coronacrisis is landelijk bepaald dat het mogelijk is om de toelatingstoetsen tot 1 januari 2022 te maken. We adviseren je toch dringend om de toetsen te maken vóór 1 september 2021. Het maken van de toetsen tijdens je studie is namelijk een verzwaring van je studielast.

Mocht het qua planning en capaciteit niet lukken om deel te nemen voor 1 september, dan stroom je onder voorbehoud in op de Pabo. Je hebt dan de verplichting om voor 1 januari 2022 alsnog aan te tonen dat je aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Je kunt dan gebruik maken van de verschillende toetsmomenten die hiervoor tot eind 2021 open zullen staan.

Ook hierbij geldt dat je voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebt. Op het moment dat je per 1 januari 2022 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet, dien je de opleiding alsnog te verlaten.

Houd voor verdere informatie en updates de www.goedvoorbereidnaardepabo.nl in de gaten.

Doorstuderen na je opleiding

Je pabo-diploma is een uitstekend ticket voor een vervolgopleiding aan een universiteit. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de master Pedagogiek of Onderwijswetenschappen. Na een aantal jaar relevantie werkervaring kun je ook nog kiezen om de hbo Master Learning & Innovation of Master Educational Leadership te volgen.

studeren_algemeen

Stage lopen? Dit begint al in jaar 1!

Stages zijn een belangrijk onderdeel bij de Pabo. Een kwart van de opleiding vindt plaats op een stageschool. Hier doe je een dosis praktijkervaring op! Vanaf jaar één loop je een dag in de week stage en dat bouw je op tot de afstudeerfase.

Waar kun je stage lopen?

Als Pabo-student loop je over het algemeen stage op een basisschool. Je doet stages bij ‘het jonge kind’ (groep 1 tot en met 4) en ‘het oudere kind’ (groep 5 tot en met 8).

Buitenland

In sommige landen is het onderwijs traditioneel, in andere juist vernieuwend. Het is leuk en leerzaam om kennis te maken met andere onderwijssystemen. In het derde jaar van je studie kun je een stageplek zoeken in het buitenland. Of een poosje in het buitenland gaan studeren. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv! De Pabo heeft contacten met Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Oostenrijk, Curaçao en Ierland.

Studieopbouw Pabo

Een goede leerkracht word je niet alleen binnen de muren van onze hogeschool. Vandaar dat stages als een rode draad door jouw opleiding lopen. Al vanaf jaar één ga je aan de slag op een stageschool. De vaardigheden en kennis die je daar nodig hebt, leer je tijdens de opleiding. Daarbij ga je actief aan de slag met medestudenten om van en met elkaar te leren. Naast pabo-collega’s kunnen dit ook studenten zijn van andere opleidingen. Zo deel je jouw kennis over kennisdelen.

Jaar 1 (propedeutische fase)

Het eerste jaar is opgedeeld in twee leergebieden van een half jaar. In het eerste half jaar staan je pedagogische bekwaamheden centraal en ga je je verdiepen in de leef- en belevingswereld van kinderen. Je leert wat een veilige leeromgeving is en hoe je dat in een klas voor elkaar krijgt. En natuurlijk verdiep je je in hoe kinderen leren.

In het tweede semester staan je didactische bekwaamheden centraal; je leert lesgeven. Je ontdekt hoe je op een uitdagende manier lesgeeft en welke werkvormen je daarvoor gebruikt. Ook leer je hoe je leiding geeft aan kinderen.

In het tweede jaar ga je lesgeven in alle vakken. Je ontwerpt je eigen lessen, ontdekt hoe je een goede instructie geeft of een project opzet. Je loopt ook minimaal één dag per week stage en hebt vier keer een volledige stageweek. Maar je gaat ook aan de slag met andere activiteiten op jouw stageschool. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportdag, meegaan op kamp of het regelen van een excursie.

De hoofdfase duurt vanaf het begin van je tweede jaar tot en met het eerste half jaar van het vierde jaar. In deze fase ga je aan de slag met vier verschillende leergebieden:

 • Mens, Maatschappij & Burgerschap
 • Kunst & Cultuur
 • Mens & Natuur
 • Taal & Identiteit

In ieder leergebied staat steeds je eigen ontwikkeling centraal en de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Naast bovengenoemde leergebieden kun je gedurende een semester zelf een minor kiezen, de vrije minor. Je kunt dan bijvoorbeeld een half jaar naar het buitenland of je in bepaalde onderwerpen specialiseren.

In de afstudeerfase loop je de eindstage. In deze eindstage laat je zien dat je je in de loop van de studie hebt ontwikkeld tot een bekwame leraar die klaar is om zelfstandig voor de klas te staan.

Tijdens de opleiding werk je aan jouw kennisbasis, de onderwerpen waar je verstand van moet hebben om in Nederland voor de klas te kunnen staan:

 • bewegingsonderwijs;
 • Engels;
 • Fries (Leeuwarden);
 • geestelijke stromingen;
 • handschrifteducatie;
 • ICT;
 • beeldend onderwijs;
 • dans en drama;
 • muziek;
 • Nederlands;
 • wiskunde;
 • aardrijkskunde;
 • geschiedenis;
 • natuurwetenschappen;
 • technologie;
 • pedagogiek;
 • didactiek.

Je wordt opgeleid voor zowel Protestants Christelijk, Katholiek als openbaar onderwijs en het is mogelijk om de daarbij horende diploma’s te behalen.

Leren door te doen

Tijdens de Pabo werk je aan verschillende praktijkprojecten, bijvoorbeeld:

Cultuurweek

In kleine groepjes werk je aan een opdracht rondom het thema ‘cultuur’. Gedurende de week bezoek je in Amsterdam een aantal culturele instellingen zoals musea en het concertgebouw. Daarnaast volg je verschillende workshops op NHL Stenden.

Week van het jonge kind

In kleine groepjes (van studenten uit zowel het eerste als het tweede leerjaar) werk je aan een lesactiviteit voor jonge kinderen, die je ook echt gaat uitvoeren. Ter inspiratie bezoek je basisscholen met een bijzonder onderwijsconcept.

Natuuronderwijs

Je doet onderzoek naar natuuronderwijs in Orvelte. Je maakt kennis met de didactiek van veldwerk en je leert hoe je een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren.

Grote Rekendag

Je doet mee aan de landelijke Grote Rekendag. Tijdens deze landelijk georganiseerde dag voor alle basisscholen staat alles in het teken van, hoe kan het ook anders: rekenen!

vt_leraar_duits_sfeer

Diversiteit in Berlijn

Je gaat een week naar Berlijn. Hier bekijk je diversiteit op verschillende manieren, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdcultuur, etnische minderheden, kunstuitingen, muziek en meer.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Verschillende locaties

Bij NHL Stenden Hogeschool kies je zelf waar je de pabo start. In Leeuwarden, hartje Groningen of toch liever in Emmen of de Internationale Pabo (ITEps) in Meppel. De locaties in vogelvlucht.

Leeuwarden

Studenten uit de hele wereld studeren aan onze dynamische en internationale campussen in de Friese hoofdstad. Of je nu in het regionale of het internationale basisonderwijs aan de slag wilt; in Leeuwarden zit jij op je plek! Zowel in de opleiding als in het Friese basisonderwijs is er veel aandacht voor meertaligheid in een internationaal perspectief en de diversiteit wat betreft kunst en cultuur.

Emmen

In Emmen is er veel aandacht voor Wetenschap & Technologie en Ondernemerschap. De opleiding werkt nauw samen met basisonderwijs en bedrijfsleven in de regio, bijvoorbeeld in het onderzoekslaboratorium Fablab, in Wildlands en in Duitsland. Leerlingen uit het basisonderwijs werken in dit Fablab aan techniek onder leiding van studenten van de pabo.

Groningen

De opleiding in Groningen staat in het bruisende centrum van deze stad. Tijdens je opleiding bezoek je onder andere het museum, de natuur in de stadse omgeving, loop je door de geschiedenis en ligt taal en rekenen gewoon op straat. Je verdiept je in de levensbeschouwelijke diversiteit van de stad. En je maakt kennis met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Je geniet je opleiding in een omgeving waarin studenten, docenten en basisscholen met elkaar samenwerken, maar ook met elkaar leren samenleven. Daartoe leer je bruggen bouwen om de opgedane kennis te delen met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wil je nog meer uitdaging? Op onze Academische Pabo volg je naast de pabo-vakken pedagogische wetenschappen op de RUG.

Uniek in Meppel: Bachelor of International Education for Primary Schools (ITEPS)

Met de opleiding International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) word je opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs in Nederland en tot leerkracht op internationale scholen wereldwijd. Dit is de enige internationale opleiding tot leraar basisonderwijs ter wereld. De opleiding wordt aangeboden in nauwe samenwerking met twee universiteiten in Denemarken en Noorwegen. Hiermee kun je straks aan de slag op internationale scholen in binnen- en buitenland. Je leert de achtergronden van verschillende culturen begrijpen, maar krijgt ook te maken met deze verschillen buiten de school. Deze opleiding is geheel Engelstalig.

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

Persoonlijke leerroute

Geen student is gelijk. Daarom krijg je de mogelijkheid om de studie deels zelf in te richten. We werken met leergebieden van een half jaar. Binnen zo’n leergebied werk je samen met studenten, docenten en werkveld aan real-life vraagstukken. De leergebieden kan je in een min of meer vaste volgorde op een lesplaats volgen. Wil je zelf de volgorde bepalen dan kan dat door van lesplaats te wisselen. Ook binnen een leergebied kan je zelf richting geven aan je ontwikkeling. Wat je gaat leren ligt vast in leeruitkomsten. Hoe je het gaat leren hangt van je eigen leerstijl af. Daar kan je dus zelf keuzes in maken. Daarbij krijg je begeleiding van docenten en een coach.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Pabo (Leraar Basisonderwijs) het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.