Pabo (Leraar Basisonderwijs)

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs, Bachelor, voltijd

Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Ben jij een creatieve doener en krijg je energie van het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar? Ben je nieuwsgierig en vind je veel verschillende onderwerpen interessant? En leer je graag mét anderen en ván anderen? Dan is de pabo jou op het lijf geschreven.

 • Je studeert in Emmen aan een Topopleiding volgens de HBO Keuzegids 2019.
 • Je wordt onderdeel van onze bruisende opleiding met een zeer diverse en gezellige studentengroep.
 • Je gaat met studenten van diverse opleidingen op zoek naar innovatieve verbeteringen voor het onderwijs.
 • Je loopt vanaf het begin stage in de praktijk, voor de klas en in de school.
 • Je bent meteen na je afstuderen klaar om aan de slag te gaan in het onderwijs.
 • Je maakt deel uit van een gezellige studentengroep. Ruim 30 procent van onze pabo-studenten is man, uniek in Nederland.

Wat staat je te wachten?

Denk je aan de pabo, dan denk je aan voor de klas staan. Maar werken in het onderwijs is veel meer dan lesgeven alleen. Je draagt als leraar bij aan alle zaken die spelen op jouw school. Naast basisvakken als taal en rekenen en didactische en pedagogische vaardigheden als leiding of uitleg geven, ga je ook aan de slag met het verbeteren van het onderwijs.

Jij houdt je bezig met de vraag hoe je kennis en vaardigheden het beste kunt overdragen op je leerlingen. De ontwikkeling van het kind staat hierin altijd centraal. Daarvoor ga je zelf aan de slag als onderzoeker, ontwerper en uitvoerder. Dat doe je op onze hogeschool, maar vooral ook tijdens je stage. Deze stage kan op een basisschool in binnen- of buitenland plaatsvinden.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Emmen
 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de Pabo?

Logisch, een docent basisonderwijs gaat het onderwijs in. Toch zijn er andere beroepen waar je aan kunt denken, soms met extra cursussen, bijvoorbeeld:

 • Leraar voortgezet onderwijs
 • Educatief medewerker bij een huiswerkinstituut
 • Onderwijskundige in de volwasseneneducatie
 • Groepsleider in een opvangcentrum voor asielzoekers
 • Docent bij een internaat of in het bedrijfsleven
 • Educatief medewerker in een museum

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vindt 76% van alle afgestudeerde Pabo-studenten binnen anderhalf jaar een baan op niveau. Je baankansen zijn dus gunstig, al verschilt dit nog wel per regio.

vt_leraar_basisonderwijs_pabo_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor de Pabo?

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo

Alle profielen

Alle profielen

mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Goed voorbereid naar de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 gelden nieuwe toelatingseisen voor Pabo-opleidingen. Heb jij geen havo-eindexamen gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie of heb jij een mbo niveau 4 diploma? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis hebt van deze vakken door middel van een toelatingstoets. Kijk voor uitgebreide toelatingseisen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

“Ik vind het geweldig om kinderen iets te leren”

studeren_algemeen

Stage lopen? Dit begint al in jaar 1!

Stages zijn een belangrijk onderdeel bij de Pabo. Een kwart van de opleiding vindt plaats op een stageschool. Hier doe je een dosis praktijkervaring op! Vanaf jaar één loop je een dag in de week stage en dat bouw je op tot de afstudeerfase.

Waar kun je stage lopen?

Als Pabo-student loop je over het algemeen stage op een basisschool. Je doet stages bij ‘het jonge kind’ (groep 1 tot en met 4) en ‘het oudere kind’ (groep 5 tot en met 8). Je kunt ook in het buitenland stage lopen!

Buitenland

In sommige landen is het onderwijs traditioneel, in andere juist vernieuwend. Het is leuk en leerzaam om kennis te maken met andere onderwijssystemen. In het derde jaar van je studie kun je een stageplek zoeken in het buitenland. Of een poosje in het buitenland gaan studeren. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv! De Pabo heeft contacten met Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Oostenrijk, Curaçao en Ierland.

Studieopbouw Pabo

Een goede leerkracht word je niet alleen binnen de muren van onze hogeschool. Vandaar dat stages als een rode draad door jouw opleiding lopen. Al vanaf jaar één ga je aan de slag op een stageschool. De vaardigheden en kennis die je daar nodig hebt, leer je tijdens de opleiding. Daarbij ga je actief aan de slag met medestudenten om van en met elkaar te leren. Naast pabo-collega’s kunnen dit ook studenten zijn van andere opleidingen. Zo deel je jouw kennis over kennisdelen.

Jaar 1

Vanaf het eerste jaar combineer je meteen theorielessen met stage. Je gaat één dag per week naar jouw stageschool en geeft in het eerste jaar les aan twee groepen op deze school. Ook heb je vier keer een volledige stageweek. Daarnaast volg je basisvakken zoals rekenen, taal en Engels. Maar je leert ook didactische en pedagogische vaardigheden die voor de klas nodig zijn, zoals leidinggeven en boeiend uitleggen aan kinderen. Je leert hoe jouw leerlingen leren maar ook hoe jijzelf het beste leert. Zo ontdek je waar jouw leer’kracht’ ligt.

In het tweede jaar ga je lesgeven in alle vakken. Je ontwerpt je eigen lessen, ontdekt hoe je een goede instructie geeft of een project opzet. Je loopt ook minimaal één dag per week stage en hebt vier keer een volledige stageweek. Maar je gaat ook aan de slag met andere activiteiten op jouw stageschool. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportdag, meegaan op kamp of het regelen van een excursie.

In het derde jaar ga je je verder specialiseren. Je beslist of je kiest voor het jonge of oudere kind. Je loopt twee dagen per week stage en hebt minimaal 2 volledige stageweken. Daar ga je aan de slag met een vraagstuk uit de praktijk. Je doet onderzoek en schrijft een advies voor de school. Daarnaast kies je een onderwerp of vak waarin je je gaat verdiepen.

In het vierde jaar loop je je eindstage. Je draagt als leerkracht de volledige verantwoordelijkheid voor de klas en alles wat daar bij komt kijken. Je zit bij het teamoverleg, voert oudergesprekken en schrijft rapporten. Je sluit je opleiding af met een afstudeeronderzoek waarbij je kijkt hoe je een situatie in de praktijk kunt verbeteren. Ook kies je in het vierde jaar een minor waarmee je je verder verdiept in een onderwerp naar keuze.

Leren door te doen

Tijdens de Pabo werk je aan verschillende praktijkprojecten, bijvoorbeeld:

Cultuurweek

In kleine groepjes werk je aan een opdracht rondom het thema ‘cultuur’. Gedurende de week bezoek je in Amsterdam een aantal culturele instellingen zoals musea en het concertgebouw. Daarnaast volg je verschillende workshops op de NHL.

Week van het jonge kind

In kleine groepjes (van studenten uit zowel het eerste als het tweede leerjaar) werk je aan een lesactiviteit voor jonge kinderen, die je ook echt gaat uitvoeren. Ter inspiratie bezoek je basisscholen met een bijzonder onderwijsconcept.

Natuuronderwijs

Je doet onderzoek naar natuuronderwijs in Orvelte. Je maakt kennis met de didactiek van veldwerk en je leert hoe je een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren.

Grote Rekendag

Je doet mee aan de landelijke Grote Rekendag. Tijdens deze landelijk georganiseerde dag voor alle basisscholen staat alles in het teken van, hoe kan het ook anders: rekenen!

vt_leraar_duits_sfeer

Diversiteit in Berlijn

Je gaat een week naar Berlijn. Hier bekijk je diversiteit op verschillende manieren, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdcultuur, etnische minderheden, kunstuitingen, muziek en meer.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Verschillende locaties

Bij NHL Stenden Hogeschool kies je zelf waar je de pabo volgt. In Leeuwarden, hartje Groningen of toch liever in Emmen of Meppel. De vijf locaties in vogelvlucht.

Leeuwarden
Studenten uit de hele wereld studeren aan onze dynamische en internationale campussen in de Friese hoofdstad. Of je nu in het regionale of het internationale basisonderwijs aan de slag wilt; in Leeuwarden zit jij op je plek! Zowel in de opleiding als in het Friese basisonderwijs is er veel aandacht voor meertaligheid in een internationaal perspectief en de diversiteit wat betreft kunst en cultuur. In Leeuwarden heb je bovendien de mogelijkheid het diploma christelijk basisonderwijs te behalen.

Emmen
In Emmen is er veel aandacht voor Wetenschap & Technologie en Ondernemerschap. De opleiding werkt nauw samen met basisonderwijs en bedrijfsleven in de regio, bijvoorbeeld in het onderzoekslaboratorium Fablab, in Wildlands en in Duitsland. Leerlingen uit het basisonderwijs werken in dit Fablab aan techniek onder leiding van studenten van de pabo. In Emmen kun je een diploma behalen voor het christelijk en het openbaar onderwijs.

Groningen
De opleiding in Groningen staat in het bruisende centrum van deze stad.  Tijdens je opleiding bezoek je onder andere het museum, de natuur in de stadse omgeving, loop je door de geschiedenis en ligt taal en rekenen gewoon op straat. Je verdiept je in de levensbeschouwelijke diversiteit van de stad. En je maakt kennis met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Je geniet je opleiding in een omgeving waarin studenten, docenten en basisscholen met elkaar samenwerken, maar ook met elkaar leren samenleven. Daartoe leer je bruggen bouwen om de opgedane kennis te delen met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wil je nog meer uitdaging? Op onze academische pabo volg je naast de pabo-vakken pedagogische wetenschappen op de RUG.  Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB).

 

Meppel
In Meppel is veel aandacht voor ICT en media-educatie. Daarnaast spelen thema’s als internationalisering en kunst en cultuur een belangrijke rol. De International Class en de Internationale week zijn hier voorbeelden van. De opleiding in Meppel bestaat ruim 150 jaar en heeft een goede reputatie in het openbaar onderwijs. Alle studenten in Meppel worden opgeleid voor het algemene diploma van de opleiding én voor het diploma openbaar onderwijs.

Studeren in Leeuwarden? Kies de pabo die bij je past!
Ga je in Leeuwarden aan de pabo studeren? Dan heb je keuze uit twee onderwijsvarianten. Bij de competentiegerichte variant stippel jij zelf je leerroute uit naar aanleiding van de beroepscompetenties. Bij de variant met Probleemgestuurd Onderwijs werk je regelmatig in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Bij deze variant kun je ook jouw christelijke bevoegdheid behalen.

Uniek in Meppel: Bachelor of International Education for Primary Schools (ITEPS)
Met de opleiding International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) word je opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs in Nederland en tot leerkracht op internationale scholen wereldwijd. Dit is de enige internationale opleiding tot leraar basisonderwijs ter wereld. De opleiding wordt aangeboden in nauwe samenwerking met twee universiteiten in Denemarken en Noorwegen. Hiermee kun je straks aan de slag op internationale scholen in binnen- en buitenland. Je leert de achtergronden van verschillende culturen begrijpen, maar krijgt ook te maken met deze verschillen buiten de school. Deze opleiding is geheel Engelstalig. 

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

pabo-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Pabo (Leraar Basisonderwijs) het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.