Academische pabo

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs, Bachelor, voltijd

Kun jij goed met kinderen omgaan, geef je graag het goede voorbeeld en wil je kinderen iets leren? En ben je geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar effectief leren, organisatie van onderwijs en verschillen tussen kinderen? Dan is de Academische pabo jouw studie!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Je maakt grote kans op een baan: vanaf 2016 groeit de vraag naar leraren.
 • Je doet zelf onderzoek en draagt bij aan een hogere kwaliteit van het basisonderwijs.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding en krijgt veel persoonlijke begeleiding.
 • Je staat tijdens de opleiding veel voor de klas.
 • Je behaalt twee bachelor-diploma's.

Wat staat je te wachten?

Met de Academische pabo doe je een academische opleiding tot leraar basisonderwijs. Het is een wetenschappelijke en praktijkgerichte opleiding. In elke periode krijg je universitaire en pabo-vakken. Op de universiteit verdiep jij je in de theorie en leer je onderzoek doen. Op je stagescholen pas je de theorie toe in de praktijk. In de pabo-vakken komt vooral de praktische kant van het leraarschap aan bod.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Academische pabo?

Met twee bachelor-diploma's op zak (hbo pabo en universitair Pedagogische wetenschappen) heb je een sterke basis voor een toekomst als leraar.

Beroep met voortrekkersrol

Je kunt lesgeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Je bent ook in staat om wetenschappelijke inzichten over opvoeding en onderwijs te vertalen naar de onderwijspraktijk. Je kunt een voortrekkersrol vervullen op de basisschool waar je gaat werken.

Beroepen

Met de academische pabo kun je aan de slag als:

 •  leraar basisonderwijs
 •  beleidsmedewerker onderwijs
 •  beleidsadviseur onderwijs
 •  onderwijsontwikkelaar
vt_leraar_basisonderwijs_pabo_top

Toelatingseisen Academische pabo

Voor de opleiding Academische pabo heb je één van de volgende diploma’s nodig:

VWO
 • C&M;
 • E&M;
 • N&G;
 • N&T.

hbo

 • propedeuse met wiskunde en Engels op vwo-niveau

Andere vooropleiding

Heb je een andere vooropleiding dan vwo of een hbo-propedeuse? Neem dan contact op met studieadviseur Aletta Modderman (aletta.modderman@nhlstenden.com). Zij kan je vertellen wat je mogelijkheden zijn.

Entreetoets

In het eerste jaar leg je entreetoetsen af voor de vakken taal en rekenen.

Intakeprocedure

Nadat je je hebt ingeschreven, loop je eerst een korte oriëntatiestage op een basisschool naar keuze en schrijf je een motivatiebrief. Daarna nodigen we je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek bekijken we of de opleiding bij je past.

studeren_algemeen

Studieopbouw academische pabo

De academische pabo is ook wel bekend onder de officiële naam Academische opleiding tot leraar basisonderwijs. Het is een wetenschappelijke en praktijkgerichte opleiding. In elke periode krijg je universitaire en pabo-vakken. Op de universiteit verdiep jij je in de theorie en leer je onderzoek doen. Op je stagescholen pas je de theorie toe in de praktijk. In de pabo-vakken komt vooral de praktische kant van het leraarschap aan bod.

Jaar 1

Kennismaking met beroep

In de propedeuse oriënteer jij je inhoudelijk op leren en lesgeven: je verwerft kennis van de leerstofopbouw en leerlijnen in de leermethode en verdiept je in onderwerpen als: lesvoorbereiding, lesorganisatie en instructie, evaluatie en feedback. In elk vak komt de rode draad van het leerjaar terug op wetenschappelijk en op didactisch niveau. Je benadert onderwerpen dus vanuit verschillende invalshoeken.

Verbreding basiskennis

In de hoofdfase (tweede en derde jaar) verbreed jij je basiskennis. De verbreding zit deels in een uitbreiding van de leerlijnen voor de onderbouw van het basisonderwijs en deels in aanvullende onderdelen. In jaar 2 staat de verbreding van basiskennis van de leerstofdomeinen, de domeinspecifieke en algemene didaktiek en de onderzoekscomponent centraal. Er wordt een begin gemaakt met meer gedifferentieerd werken en orthopedagogische diagnostiek.

Verdieping kennis

Jaar 3 kent een verdieping met een accent op zorg. In jaar 1 en 2 stond de basis van het beroep van leerkracht centraal. In jaar 3 is er meer aandacht voor verschillen tussen kinderen. Vanuit de Orthopedagogiek wordt aandacht besteed aan leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening.

Afstudeerfase

In jaar 4 staat het zelfstandig functioneren in de klas en op school centraal. De opleiding wordt afgesloten met een LIO-stage (semester 1) en een bachelorwerkstuk (semester 2). Je loopt LIO-stage in een groep naar keuze en volgt vakken over de schoolorganisatie en effectiviteit van onderwijs. Met het bachelorwerkstuk over een onderwijskundig onderwerp wordt de opleiding afgerond.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

studie in cijfers