Leraar Engels

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels, Bachelor, voltijd

Heb je een voorliefde voor talen en in het bijzonder Engels en vind je het belangrijk dat leerlingen deze mooie en nuttige taal goed leren beheersen? Kun je goed met jongeren omgaan? Geeft het je een goed gevoel om jonge mensen iets te leren? Ben je creatief, oplossingsgericht én beschik je over prima sociale en communicatieve vaardigheden?  Dan is de lerarenopleiding Engels zeker voor je weggelegd.

 • Je studeert aan een top 3-opleiding Leraar Engels volgens de Keuzegids Hbo 2019.
 • Je kunt in binnen- en buitenland sleutelen aan jouw Engelse taalvaardigheid.
 • Je vergroot de carrièrekansen van jouw leerlingen. De Engelse taal is een belangrijke sleutel naar de toekomst van de toekomstige carrières van jouw studenten.
 • Je hebt tijdens je studie nauw contact met je docenten, die net zo enthousiast en gedreven zijn als jij.
 • Je hebt veel mogelijkheden om je te specialiseren.
 • Je doet tijdens de hele opleiding veel ervaring op in de praktijk door middel van stages.

Wat staat je te wachten?

Je werkt tijdens de opleiding natuurlijk aan je eigen taal- vaardigheden Engels, maar ook aan je kennis over Engeland, Amerika en andere Engelstalige landen. Daarvoor ga je ook naar het buitenland. Je leert hoe je leerlingen enthousiast kunt maken voor je vak en hoe je hen kunt helpen bij het leren van de taal.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding leraar Engels?

Leerlingen die allemaal een eigen gebruiksaanwijzing hebben. Je hebt te maken met veel verschillende klassen. Daarvoor ontwikkel je toetsen, bereid je lessen voor, en doe je alles om jouw kennis goed over te brengen. Dat is het onderwijs. Een mooi vak, want je kunt er alles instoppen wat je hebt.

Een brede professionele basis

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe ze het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang. Dit noemen we een brede professionele basis. Je hoeft niet alles meteen te kunnen en traint deze vaardigheden gedurende de opleiding. Tijdens je opleiding houd je een digitaal ontwikkelingsdossier van je persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO) bij. Met de bewijsstukken in je dossier toon je aan dat je kennis, houding en gedrag voldoende zijn om goed in het onderwijs te kunnen functioneren.

vt_leraar_engels_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Engels?

Voor de opleiding Leraar Engels heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Placeholder

“Leerlingen nemen je steeds meer in vertrouwen.”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Engels

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de deeltijd masteropleiding Leraar Engels die NHL Stenden in Groningen aanbiedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Je behaalt hiermee een eerstegraads bevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Voor en in de klas natuurlijk! In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’.

Waar kun je stage lopen? 

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Buitenland

Om de taal zo goed mogelijk te leren spreken, heb je verschillende mogelijkheden om naar een Engelstalig land te gaan. In het eerste jaar organiseer je zelf een excursie naar Londen. In het tweede jaar kun je drie maanden naar het buitenland in het kader van de vrije keuzeruimte en in het derde jaar kun je in het kader van je minor vijf maanden naar Engeland of naar een ander Engelstalig land gaan. Want daar leer je pas écht goed Engels spreken!

Studieopbouw Leraar Engels

Bij de opleiding Leraar Engels leer je competentiegericht. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden die bij een leraar horen. Je leert onder andere: pedagogische vaardigheden, vakdidactische vaardigheden, organiseren, samenwerken en refl­ecteren, zodat jij je ontwikkelt tot een professionele docent.

Jaar 1

Projecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Beeld van het beroep
  Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.
 • Het dramaproject
  Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.
 • Excursie
  Je organiseert samen met een aantal klasgenoten een excursie naar Londen. Je leert zo hoe je een excursie moet organiseren, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van anderen. Je draait zo ‘proef’ voor als je als docent op een school een excursie moet organiseren voor je eigen leerlingen.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Werkplaats leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende projecten, een professionaliseringstaak (P-taak) en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je hebt didactische practica, (vak)didactische opdrachten en je loopt een korte stage.

Vakken

 • proficiency
 • phonetics & pronunciation
 • grammar
 • vocabulary
 • British & American Studies
 • young adult literature

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op het eerste jaar ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je werkt aan een portfolio waarin je zichtbaar maakt hoe ver je bent in je ontwikkeling tot leraar.

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Vakken

 • proficiency
 • phonetics & pronunciation
 • grammar
 • vocabulary
 • literature

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Aan het einde van het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen.

Werkplaats Beroep

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak) didactische trainingen verdiep je je in het op maat begeleiden van leerlingen. Je volgt hiervoor ondersteunende trainingen en je doet onderzoek naar zorgleerlingen. In jaar 3 ga je steeds meer zelfstandig lesgeven.

Minor 

Afhankelijk van je studieresultaten maak je een keuze uit de minoren die door NHL Stenden worden aangeboden. Je kunt in dit kader kiezen voor de minor Buitenland: taal & cultuur, om een minor in het buitenland te volgen.

Keuzemogelijkheden

Afhankelijk van je studieresultaten maak je een keuze uit de minors die de door de NHL worden aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit: 

 • Verblijf in het buitenland
  Je kunt een aantal maanden naar Engels of een land waar Engels de moedertaal is. Want daar leer je pas écht goed Engels spreken.

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.

 • Vakverdieping
  Wil je na je bacheloropleiding Engels verder met een master Engels? Met deze minor verdiep jij je in die mogelijkheid. 

 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

Vakken

Je zet de puntjes op de i voor wat betreft je vakkennis en vakvaardigheden Engels. Daarnaast werk je aan een aantal grotere individuele opdrachten, zoals het eindwerkstuk voor het vak.

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting havo/vwo of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

De praktijk in

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Engels staat de praktijk centraal. Door stage te lopen, maar ook door te werken aan praktijkprojecten. Je doet onder andere:

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden. 

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.

Excursie

Je organiseert samen met een aantal klasgenoten een excursie naar Londen. Je leert zo hoe je een excursie moet organiseren, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van anderen. Je draait zo ‘proef’ voor als je als docent op een school een excursie moet organiseren voor je eigen leerlingen.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

leraar-engels-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Engels het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.