Master Leraar Engels

M Leraar Engels, Master, deeltijd

Ben je tweedegraads docent Engels of in het bezit van een vergelijkbaar getuigschrift? Wil je doorgroeien naar een eerstegraads bevoegdheid? Zoek jij een opleiding waar je jouw eigen taalvaardigheid verder ontwikkelt en veel ruimte krijgt om eigen materiaal te ontwikkelen? Kies dan voor de vernieuwde opleiding tot Master Leraar Engels bij NHL Stenden. 

 • Je studeert aan een opleiding waar actuele didactiek en gedegen vakinhoud geïntegreerd wordt aangeboden.
 • Je leert van en met elkaar, met veel aandacht voor je eigen kennis en expertise.
 • Je hebt veel contacturen in een kleinschalige setting, samen met gemotiveerde medestudenten met een gevarieerde achtergrond.
 • Je bent continu bezig met het ontwikkelen en versterken van je eigen Engelse taalvaardigheid. 
 • Je wordt begeleid door een gedreven docententeam bestaande uit onder andere academici en ervaren vakdocenten uit de praktijk.

Wat staat je te wachten?

De deeltijdopleiding Master Leraar Engels is een flexibele opleiding met een afwisselend programma. Je werkt in het studieprogramma aan de onderstaande bekwaamheden. 

 1. Je wordt vakinhoudelijk bekwaam: je wordt expert in het vak Engels door je bestaande vakkennis te verbreden. Je verdiept je in onderwerpen als taalwetenschap, literatuur en (cultuur)geschiedenis.
 2. Je wordt vakdidactisch en pedagogisch bekwaam: je kunt de leerstof voor vho-bovenbouw zo samenstellen dat je de vakinhoud leerbaar maakt voor je leerlingen. 
 3. Je ontwikkelt onderzoekend vermogen: je wordt een onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie. 

Leren in de praktijk is een onderdeel van de opleiding Master Leraar Engels. De voertaal tijdens de studie is Engels.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lesdag is woensdag. De lessen zijn van 13.45 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Met deze eerstegraads lerarenopleiding verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. En je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan. 

Studieduur en -belasting

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 15 EC’s (studiepunten) en kan onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. In totaal moet je 90 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf. 

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een ander diploma dan de bachelor lerarenopleiding mee, dan kun je sneller je diploma halen. Daardoor kunnen we de studie zo inrichten dat die past bij jouw ontwikkeling en studieambities.

m_dt_leraar_engels_sfeer

Toelatingseisen

Of je toelaatbaar bent tot een masteropleiding hangt af van je vooropleiding. Je schrijft je voor deze opleiding in via Studielink.

Toelating

Voor toelating tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een getuigschrift van de bacheloropleiding Leraar Engels. Kandidaten met een andere hbo bacheloropleiding worden niet toegelaten. Heb je een universitaire bachelor of master en meerdere jaren werkervaring in het onderwijs dan kun je mogelijk toegelaten worden? Neem dan contact op met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij kan kijken of en hoe het mogelijk is om toch de opleiding te volgen.

Leren op de Werkplek

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel van de opleiding Master Leraar Engels. Werk je al als docent in de bovenbouw havo en/of vwo of vavo als je met de eerstegraadsopleiding begint? Dan kan je dagelijkse praktijk als uitgangspunt fungeren voor de verschillende onderdelen van de opleiding.

Ben je tweedegraadsdocent en werk je in de onderbouw? Dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengemeenschap) de ruimte te krijgen om opdrachten en onderzoek uit te voeren in de bovenbouw havo/vwo. 
Werk je niet in het onderwijs? Zoek dan op korte termijn een baan als leraar zodat je tijdens de opleiding de opdrachten in de beroepspraktijk kunt uitvoeren. 

Tijdens het eerste studiejaar van de opleiding is het niet verplicht om werkzaam te zijn in het eerstegraadsgebied. Om de opdrachten in de beroepspraktijk uit te voeren wordt er tijdens de studie verwacht dat er minimaal 60 klokuren lesgegeven wordt in het eerstegraadsgebied.

Studieopbouw Leraar Engels

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. Vier van deze modules zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Denk hierbij aan thema’s als algemene en toegepaste taalwetenschap, literaire stromingen en (cultuur)geschiedenis). Eén module is gericht op het worden van een professional in je school en één module is gericht op het ontwikkelen van onderzoekend vermogen als leraar. De modules zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen leraar voorbereidend hoger onderwijs, op de vakspecifieke kennisbasis en de generieke kennisbasis.

Vakinhoudelijke modules
De recent herziene landelijke Kennisbasis Master Engels dient als leidraad voor de opleiding. Vakinhoud en vakdidactiek zijn in het hele programma geïntegreerd. Taal- en letterkundige domeinen zijn: 
 • Algemene en toegepaste taalwetenschap
 • Taalveranderingen en taalvariatie
 • literaire stromingen, periodes en genres
 • analyse en interpretatie van literaire teksten 
 • (cultuur)geschiedenis. 
Al deze vakinhoudelijke domeinen worden door middel van de vakdidactische theorie gekoppeld aan de eigen (bovenbouw)praktijk. Ook is er binnen deze domeinen aandacht voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en onderzoekend vermogen.
De recent herziene landelijke Kennisbasis Master Engels dient ook hier als leidraad voor de opleidingsinhoud. Vakinhoud en vakdidactiek zijn verregaand geïntegreerd. Domeinen zijn: 
 • visie op taalleren
 • onderwijsontwikkeling
 • toetsing en beoordeling
De vakdidactische theorie breng je bijvoorbeeld in de praktijk met porfolio's waarin je in voorbeeldlessen (series) laat zien hoe je deze implementeert in je eigen (bovenbouw)onderwijspraktijk. In peerreview setting beoordeel je ook elkaars materiaal. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden waarmee je je eigen taalleervisie versterkt.
Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden.

Masters dienen praktijkgericht onderzoek te kunnen gebruiken omdat de handelingspraktijk van de master vraagt om onderbouwing vanuit onderzoek. Het onderzoek is geen doel op zich; het is een middel om beroepstaken op masterniveau te kunnen uitoefenen. Onderzoek door masters staat ten dienste van het eigen professionele handelen of dat van anderen (vakcollega’s op school of in den lande) en van de beroepspraktijk in bredere zin. Onderzoek levert bruikbare kennis op die masters uitdragen in dialoog met vakcollega’s of door onderzoeksproducten te delen. Je ontwikkelt het onderzoekend vermogen door een didactisch ontwerponderzoek uit te voeren.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijd master Leraar Engels wordt gestreefd naar een optimale balans tussen studie, werk en privé. Je werkt aan praktijkgerichte opdrachten en leert van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. 

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit:
 • Je bepaalt samen met je kerndocent jouw leerroute. Deze docent treedt vanaf de start van jouw studietraject op als jouw persoonlijke studiecoach.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 15 EC’s (studiepunten) Heb je alle modules behaald? Dan krijg jij je master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.
 

Vrijheid in deeltijd 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en deels in meerdere modules tegelijk werken. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.
 

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach (bij de Master Lerarenopleidingen de kerndocent) waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Engels het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.