Bodycams bij de politie: wat betekent dit voor de agent?

vrijdag 21 juni 2019

English

Handboeien, portofoon en dienstwapen: allemaal onderdelen van de standaarduitrusting van een politieagent. Binnenkort wordt hier de bodycam aan toegevoegd, waarmee agenten eenvoudig beeld en geluid kunnen opnemen. Dit naar aanleiding van onderzoek van de Onderzoeksgroep Cybersafety, een samenwerkingsverband tussen de Politieacademie en NHL Stenden Hogeschool. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat een bodycam de-escalerend kan werken bij situaties die uit de hand dreigen te lopen.

Bij de invoer van de bodycam komt veel meer kijken dan iedere agent zo’n apparaat geven. Joyce Kerstens speelde als associate lector een grote rol in het onderzoek naar de inzet van bodycams. Zij geeft een drietal voorbeelden waaruit blijkt dat één innovatie grote gevolgen kan hebben voor een bepaald vakgebied.

Omgaan met de bodycam

“Het leren omgaan met een bodycam zal de ene agent gemakkelijker afgaan dan de andere. Het kost tijd om te ontdekken hoe je met zo’n apparaat werkt en hoe je het videomateriaal kunt toevoegen aan een proces-verbaal. Agenten die al met de bodycam gewerkt hebben, zouden hiervoor als mentor voor hun collega’s kunnen dienen. Bij het gebruik van de bodycam komt meer kijken dan alleen de technische werking van de camera. Denk maar eens aan de juridische aspecten. Wanneer mag je op basis van de privacywetten géén opnames maken? Ook op dit gebied moeten agenten getraind worden.”

Opnames als bewijsmateriaal

 “Stel, alle agenten dragen straks een bodycam. Dan worden er ontzettend veel opnames gemaakt. En sommige van die beelden worden ook als bewijsmateriaal gebruikt bij een strafzaak. Je hebt mensen nodig die uit een enorme bult aan opnames het juiste materiaal kiezen. En je voelt het vast al aankomen: het wordt voor criminelen heel interessant om onze systemen te hacken en videobewijs te wissen of te manipuleren. Dit zorgt ervoor dat er een nieuw beroep binnen de politie ontstaat: een soort dataregisseur. Mensen moeten worden opgeleid om de data te managen en te beveiligen.”

Opnames als professionaliseringsinstrument

“Videoregistratie biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Bijvoorbeeld agenten die samen een video-opname terugkijken en reflecteren op hun handelen. En het is ook prachtmateriaal om in te zetten bij het opleiden van de nieuwe rekruten. De vraag was of agenten het erg vinden dat opnames van hun handelen voor opleidingsdoelen worden gebruikt, maar de meerderheid gaf in het onderzoek aan hier geen moeite mee te hebben. Ze vonden het juist een mooi instrument om in te zetten om als korps nog professioneler te kunnen handelen.”

Eén innovatie, veel gevolgen

Uit het onderzoek blijkt dat politiemensen zich dankzij de inzet van bodycams veiliger voelen tijdens hun werk. Joyce laat met de voorbeelden hierboven zien dat de implementatie van de bodycam nog wel veel aandacht vraagt op het gebied van databeheer en beveiliging.

Benieuwd naar nieuwe onderzoeken en bevindingen van de Onderzoeksgroep Cybersafety? Bezoek dan de website van het Cyber Science Center via cybersciencecenter.nl. Hier vind je ook het volledige onderzoeksrapport van het onderzoek naar de inzet van bodycams.