Binnen het lectoraat houd ik me bezig met de Proeftuin Meertaligheid waarin verschillende instellingen samenwerken en de verbinding tussen kunst en taalonderwijs centraal staat. Daarnaast maak ik materialen voor de masterclass voor de Kinderboekenweek vanuit mijn werk als Pabodocent beeldende vorming en als meimakker bij KEK.

“The arts help children learn to say what cannot be said. When children are invited to disclose what a work of art helps them feel, they must reach into their poetic capacities to find the words that will do the job.”

Elliot W. Eisner

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.


T: 06 28 30 37 01


E: anja.morsink@nhlstenden.com

Uitgelicht Project: Proeftuin meertaligheid

In de Proeftuin Meertaligheid werken CEDIN, AFUK, KEK en het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid samen om goed kunstonderwijs in combinatie met goed Frysk taalonderwijs in de meertalige context te ontwerpen, aansluitend bij de behoefte van een school.

Lectoraat