Ons economisch systeem is bedoeld om waarde te creëren. Maar behalve het creëren van waarde zijn tevens het verdelen van waarde en het behoud van waarde van groot belang in een duurzame samenleving. Als zodanig kenmerkt mijn loopbaan zich door tal van projecten op het gebied van duurzaam ondernemen. Wat begon met een onderzoek met Tony’s Chocolonely en doorgroeide naar een proefschrift over waarde toe-eigening door Afrikaanse boeren in mondiale ketens is sinds mijn lectorschap (2015) uitgegroeid tot een lectoraat dat tevens waardebehoud van materialen bestudeert in een circulaire economie. Binnen de onderzoeksgroep vitale economie gaan we weer een stap verder en stellen we de vraag wat eigenlijk van waarde is. Oftewel: wat draagt bij aan kwaliteit van leven?

Afbeelding
Matthias Olthaar

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06-23502109 of e-mail.

Welvaart is niet de grootte van de economie. Het is de mate waarin individuen en behoeften kunnen voorzien in hun noden en behoeften. Om die reden is Noord-Drenthe al jarenlang de meest welvarende regio van Nederland volgens de Brede Welvaartsindicator.

Publicaties

 • Olthaar, M. 2011. ‘Book Review: Less Pretension, More Ambition: Development Policy in Times of Globalization’, Review Of Social Economy, 69 (4), pp. 521-524
 • Lutz, C., Sanon, K. et Olthaar, M. 2013. ‘Déploiement des resources stratégiques et opportunités pour les petits exploitants dans les chaînes de valeurs internationals pour la mangue et le sesame au Burkina Faso’. Mimeo
 • Olthaar, M., Dolfsma, W.A. en Lutz, C.H.M. 2013. ‘Competitiveness of commodity producers in developing countries’. Conference paper, Atlanta: annual strategic management conference
 • Van Hateren, A., Lutz, C., Olthaar, M., Por, Q., Rensink, T., Tadesse, G., Veldhuijzen, L. en Zonderland, M. 2014. ‘Searching for competitive advantage: options for Ethiopian famers market organizations’. Mimeo
 • Olthaar, M. 2015. ‘Cultivating sources of competitive advantage – opportunities for small-scale African farmers in global value chains’. PhD Thesis. Groningen: University of Groningen
 • Olthaar, M., Dolfsma, W.A., Lutz, C.H.M., and Noseleit, F. 2017. ‘Markets and institutional swamps: tensions confronting entrepreneurs in developing countries’. Journal of Institutional Economics, 13 (2), pp. 243-269
 • Olthaar, M. & Noseleit, F. 2017. ‘Deploying strategic resources: comparing members of farmer cooperatives to non-members in Sub-Sahara Africa’. Review of Social Economy, 75 (3)
 • Lutz, C.H.M. & Olthaar, M. 2017.  ‘Editorial – Global Value Chains and Smallholders in Sub-Saharan Africa’. Review of Social Economy, 75 (3)
 • Olthaar, M. en Vegter, D. 2017. ‘Stadslogistiek voor facilitaire goederenstromen – De potentie van een logistieke hub bij Groningen Airport Eelde’ Mimeo
 • Olthaar, M., Kral, E. en Lunenborg, B. 2017.  ‘Grondstoflekken in Emmen – Een eerste diagnose en ontwikkelagenda’. Mimeo
 • Olthaar, M. en Roetman, E. 2017. ‘Van lineair naar circulair: prestatie-gebaseerde contracten als instrumenten in de transitie van Brink Industrial en IJslander’. Rapport.
 • Olthaar, M. 2017. ‘Inaugurele rede lector Green Logistics’
 • Olthaar, M. 2018. ‘Tourist mobility: transport as a necessary evil?’ In: “Guests on earth, Sustainable Value Creation in Hospitality”, Cavagnaro, E. (ed.), 2018, Oxford: Goodfellow publishers
 • Olthaar, M., Dolfsma, W.A., Lutz, C.H.M. en Noseleit, F. 2019. Strategic resources and smallholder performance at the bottom of the pyramid. International Food and Agribusiness Management Review
 • Vegter, D., Van Hillegersberg, J. & Olthaar, M. 2019 Towards a performance measurement system of circular supply chains. Conference paper. IFKAD
 • Olthof, P. en Olthaar, M. 2019 Tussenrapportage Dataverzameling pilot Goederenhub Groningen Eelde. Rapport
 • Olthof, P. en Olthaar, M. 2019. Tussentijdse rapportage NewWays Drenthe. Rapport
 • Schenderling, P. en Olthaar, M. 2019. Koopmacht deel 1. Beschikbaar via: https://sargasso.nl/koopmacht-deel-1/
 • Schenderling, P. en Olthaar, M. 2019. Koopmacht deel 2. Beschikbaar via: https://sargasso.nl/koopmacht-deel-2/
 • Olthaar, M., Roetman, E., Vegter, D. en Fischer, A. 2020. De Zaak is Rond. Rapport
 • Olthof, P. en Olthaar, M. 2020. Eindrapportage pilot Goederenhub Groningen Eelde. Rapport
 • Tuinstra, T., Wierikx, A., Olthaar, M. en Ravesteijn, P. 2020. Meetbaar maken van de bijdrage van logistiek aan de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen. Logistiek+ (9) Beschikbaar via: https://www.kennisdclogistiek.nl/projecten/logistiek-tijdschrift-voor-toegepaste-logistiek

Lectoraat