Matthias Olthaar heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar (mondiale) productieketens in tal van sectoren. Hij is maatschappelijk betrokken, lid van onder andere Postgroei Nederland, de stuurgroep supply chains en programma commissie TKI Dinalog (beide topsector logistiek) en innovatieraad Waterschap Vechtstromen. Hij schrijft columns voor het Friesch Dagblad, boeken en boekhoofdstukken, wetenschappelijke artikelen en rapporten. Hij is veelgevraagd spreker op het gebied van Postgroei economie en sufficiency driven business models.

Afbeelding
Matthias Olthaar, Green Economics & Process Optimization

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06-23502109 of e-mail.

Welvaart is niet de grootte van de economie. Het is de mate waarin individuen en behoeften kunnen voorzien in hun noden en behoeften. Om die reden is Noord-Drenthe al jarenlang de meest welvarende regio van Nederland volgens de Brede Welvaartsindicator.

Publicaties

Matthias Olthaar schrijft uiteenlopende stukken: wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten, boeken, boekhoofdstukken, blogs, opinieartikelen, essays en een maandelijkse column in het Friesch Dagblad. De uiteenlopende publicaties hebben gemeen dat Matthias Olthaar zoekt naar antwoorden op de vraag hoe we een goed leven kunnen leiden binnen duurzame en rechtvaardige grenzen.