Myrthe Adema heeft in haar vak als gedragswetenschapper jarenlang veel professionals ondersteund en gecoacht. De vraag die daarbij bleef intrigeren was hoe de professional blijvend in zijn kracht neergezet kan worden. Thema’s als erkenning, samenwerking en gelijkwaardigheid zijn hierbij te herkennen. Een aantal jaren geleden heeft Myrthe de stap naar het post HBO onderwijs gezet om bovenstaande thema’s vanuit het onderwijsperspectief op te pakken. Het doen van onderzoek gericht op het versterken en verbeteren van de functie van de professional in de praktijk sluit hier geheel op aan.

Afbeelding
myrthe_adema.jpg

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 83054821 of via e-mail.

"Om tot verbeteringen in het onderwijs en de zorg te kunnen komen is praktijkgericht onderzoek noodzakelijk."

Project uitgelicht: SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN VOOR GOEDE ZORG

Het project is gericht op het ondersteunen en versterken van een cultuur waarin interprofessioneel samenwerken in de medische en verpleegkundige professie als norm en noodzaak voor goede ziekenhuiszorg en behoud van werkplezier wordt gezien. Middels semi-gestructureerde interviews tussen semi-artsen en studentverpleegkundigen wordt inzicht verkregen van wat het beeld die zij van elkaar hebben en hoe zij hun samenwerking ervaren.

Bekijk meer projecten van Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede Zorg!

Lectoraat

Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede Zorg