Petra Huizenga-de Jong heeft als hbo-(wijk)verpleegkundige gewerkt bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. Daar richtte zij zich op de zorg voor chronisch zieken en vervulde de functie van verpleegkundig transmuraal reumaconsulent in het Antonius Ziekenhuis en de Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Petra Huizenga-de Jong werkt sinds 2005 als docent Verpleegkunde bij de opleiding HBO-V (deels NHL Hogeschool en deels Hanze Hogeschool). Ze heeft in juli 2010 haar masteropleiding Pedagogiek afgerond. Vanuit het lectoraat liggen haar ambities bij het verbeteren van de positie van ouderen: zelf de regie houden als het gaat om wonen, welzijn en zorg.

Daarnaast focust Petra zich op de positionering van de hbo‘er binnen de ouderenzorg. Onderzoek moet bijdragen aan kennisontwikkeling en evidence based practice, waarmee we de praktijk en het onderwijs voeden en onderwijsinnovatie stimuleren.

Lectoraat

Talmalectoraat